TEKNİK ŞARTNAME

AKARYAKIT, LPG, CNG SATIŞ İSTASYONLARINDA ÇEVRE ÖDÜLLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ:

Akaryakıt, LPG, CNG satış istasyonlarında Sıfır Atık Yönetim Sistemi’nin kurularak Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması, temiz enerjinin teşviki, enerji tasarrufu, vb… çevre projeleri üretilmesi konusunda özendirilmesi, bu konudaki farkındalığın arttırılmasına katkı ve katılım sağlanmasıdır.

KAPSAM:

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan 17 ilçedeki tüm Akaryakıt, LPG, CNG satış istasyonları ve dinlenme tesisleri

DAYANAK:

 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler

KATILIM KOŞULLARI:

 • Akaryakıt, LPG, CNG Satış İstasyonları Şartname ekinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalı ve istenen evrakları forma eklemelidir.
 • Başvuru Formu ve ekleri; Yarışma Takviminde belirtilen süre içinde, Yarışma Sekreteryası’na elden, posta, e-posta ile ulaştırılabilir.
 • Başvurular, öncelikle evrak bazında kontrol edilerek değerlendirilecektir. Evrakları eksiksiz olan işletmelere Yarışma Seçici Kurulu tarafından işletme yerinde inceleme yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak işletmelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Sıfır Atık Belgesi almaları zorunludur.
 • Yarışmaya katılacak işletmeler, Başvuru Formu ve ekine koyacakları evraklar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerinin yarışma kapsamında işlenmesini kabul eder. Kişisel bilgileriniz; yarışma kayıtlarının yapılabilmesi, yarışma ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi, yarışma ile ilgili istatistiklerin oluşturulabilmesi amaçlarıyla işlenecek ve kullanılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışma İlan Tarihi: 16 Nisan 2021
 • Son Başvuru Tarihi: 28 Mayıs 2021
 • Seçici Kurul İncelemeleri (Evrak bazında ve işletme yerinde): 18 Mayıs – 3 Haziran 2021
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi: 3 Haziran 2021
 • Ödül Töreni: 7 Haziran 2021 (veya hafta için uygun olan bir günde)

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU ve DEĞERLENDİRME:

 • Yarışma Seçici Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve akademisyenlerden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya katılacak işletmeler, Yarışma Seçici Kurulu tarafından, ilk aşamada evrak bazında incelenerek ön elemeye tabi tutulacaktır.
 • İkinci aşamada, ön elemeden geçen işletmelerde, Yarışma Seçici Kurulu tarafından işletme yerinde incelemeler yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak işletmelerin çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar, öncelikli olarak değerlendirilecektir.
 • Yarışma Seçici Kurulu’nun Değerlendirme Formuna göre yapacağı değerlendirme sonucunda; işletmelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon (3 adet) ödülleri verilecektir.
 • Yarışma sonuçları, Haziran ayında Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ödül Töreninde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI ve İLETİŞİM:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No:1, A Blok, Kat:3        Osmangazi / BURSA

www.bursa.bel.tr

Neslişah H. ERBEY KUŞKU

 

Ayşegül KARAMAN

Telefon: 0224 716 2058 – 716 2035

Faks: 0224 716 2060

cevreodulleri@bursa.bel.tr