SEÇİCİ KURULU ve DEĞERLENDİRME

  • Yarışma Seçici Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve akademisyenlerden oluşmaktadır.
  • Yarışmaya katılacak işletmeler, Yarışma Seçici Kurulu tarafından, ilk aşamada evrak bazında incelenerek ön elemeye tabi tutulacaktır.
  • İkinci aşamada, ön elemeden geçen işletmelerde, Yarışma Seçici Kurulu tarafından işletme yerinde incelemeler yapılacaktır.
  • Yarışmaya katılacak işletmelerin çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar, öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Yarışma Seçici Kurulu’nun Değerlendirme Formuna göre yapacağı değerlendirme sonucunda; işletmelere birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon (3 adet) ödülleri verilecektir.
  • Yarışma sonuçları, Haziran ayında Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ödül Töreninde kamuoyu ile paylaşılacaktır.