YARIŞMA KÜNYESİ

Yarışmanın Adı

Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması


Yarışmanın Türü ve Şekli

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı,Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı, mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinlerinin katkısını gerektiren bir yarışmadır.


Yarışmayı Açan Kurum

Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı


Yarışmanın Konusu ve Yeri

Yarışmanın yeri; Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi sınırları içinde kalan, Hanlar Bölgesi’nin güney-batı ucunda yer alan ‘Çarşıbaşı’ olarak anılan bölge ve yakın çevresidir. Yarışmanın konusu, Bursa’nın tarihi kent merkezinde yer alan Hanlar Bölgesi’nde Çarşıbaşı diye tariflenen bölgenin ve çevresinin yeniden planlanması ve tasarlanmasıdır. Çarşıbaşı bölgesi tasarım probleminin, alanın tüm tarihi, mekânsal, sosyal, kültürel, ekonomik katmanları ve çevresel ilişkileri ile ele alınması beklenmektedir.