SORU VE CEVAPLAR

GENEL AÇIKLAMALAR

  • Soruların yazım biçimine müdahale edilmemiştir.

 

  • Soru ve cevaplar ile yayınlanan dokümanlar aşağıdaki gibidir:
  • ED-50 formatında arazi eğim paftası
  • Maket Sınırı

 

  • Ayrıca yeni çekilen Hava Fotoğrafları da eklenmiştir.
  • Gelen sorular aşağıdaki konu başlıklarında toplanmıştır:

A – KATILIMLA ve EKİPLE İLGİLİ SORULAR

B – ŞARTNAME, ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİYLE İLGİLİ SORULAR

C – TASARIMLA İLGİLİ SORULAR

 

A – KATILIM ve EKİP İLE İLGİLİ SORULAR

 

1 Yarışmaya öğrenciler de katılabiliyor mu?

 

Yarışma Şartnamesinin“8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar belirtilmiştir.Yarışmacının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir.

Öğrenciler yardımcı olarak yarışma ekibinde yer alabilir ancak müellif olamazlar.

 

2 Yarışmaya katılım için kayıt yaptıran kişinin mimarlar odasına kayıtlı olması yeterli midir? Yoksa her bir üyede kayıt şartı aranmakta mıdır?

 

Yarışma Şartnamesinin “8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar belirtilmiştir. ‘‘Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak’’ zorunludur.

 

Yarışmacılardan danışman ve yardımcı kişiler haricinde müellif olarak yer alan bütün katılımcıların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir

 

3 Yarışma şartnamesinde, ekipte mimar, şehir bölge plancısı ve peyzaj mimarlarından en az birer tane bulunması gerektiğinden bahsediliyor. Bu durumda katılımcıların mimar, yardımcıların peyzaj mimarı ve şehir bölge plancısı olması mümkün mü? Sonuç olarak bu şekilde de ekip içinde oluyorlar. Yoksa hepsinin katılımcı pozisyonunda olması mecburi mi?

 

Yarışma Şartnamesinin “8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar belirtilmiştir. ‘‘Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak’’ zorunludur. Müellif olarak tanımlanacak proje ekibi üyelerinden biri ekip başı olarak belirlenmelidir.

 

Yarışmacılardan danışman ve yardımcı kişiler haricinde müellif olarak yer alan bütün katılımcıların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir

 

4 Peyzaj mimarlığı mezun öğrencisiyim. Fakat yarım dönem uzatmış bulunmaktayım. Bu herhangi bir sorun oluşturur mu? Yarışmada yer görmek zorunlu mu?

 

Yarışma Şartnamesinin “8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar belirtilmiştir. Yarışmacının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir.

Öğrenciler yardımcı olarak yarışma ekibinde yer alabilir ancak müellif olamazlar.

 

Şartnamenin “13-Yer Görme Belgesi” bölümünde, ‘Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerektiği’ belirtilmiştir.

 

5 Yer görmenin yeri ve saatini şartnamede bulamadık. Onunla ilgili bilgi alabilir miyim? Hangi günler ve saatlerde toplanılıyor?

 

Yer  Görme ile ilgili bilgilere resmi web adresinden ulaşabilirsiniz:

http://yarismalar.bursa.bel.tr/2020/09/19/yer-gorme-hakkinda/

 

6  

Danışman olarak belirlemek istediğimiz kişi ya da kişilerin yabancı uyruklu olmasında ve odaya kayıtlı olmamasında bir problem söz konusu mudur? Danışman olarak kendilerini dahil edebiliyor muyuz?

 

Yarışma Şartnamesinin “8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar belirtilmiştir. ‘‘Meslekten men cezalısı olmamak kaydıyla, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak ve proje ekibinde mutlaka Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin her birinden en az birer kişi bulundurmak’’ zorunludur.

 

Yarışmacılardan danışman ve yardımcı kişiler haricinde müellif olarak yer alan bütün katılımcıların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir

 

Danışman olarak belirlenen kişilerin yabancı uyruklu olmasında sakınca bulunmamaktadır. Yarışmacılardan danışman ekip içerisinde yer alan kişilerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

7 Yardımcıların odaya kayıtlı olması gerekiyor mu?

 

Yardımcı ekip içerisinde yer alan kişilerin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

8 Yardımcı olarak yabancı uyruklu mimar katılabilir mi?

 

Yardımcı ekip içerisinde yer alan kişilerin yabancı uyruklu olmasında sakınca bulunmamaktadır.

 

9 Her üyenin yer görme belgesi alma zorunluluğu var mı?

 

Şartnamenin “13-Yer Görme Belgesi” bölümünde, ‘Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerektiği’ belirtilmiştir. Müellif ekip adına bir kişinin başvuru yaparak Yer Görme Belgesi alması gerekmektedir.

 

10 Gruptaki her üye 50 TL olan ücreti yatıracak mı? Yoksa grup adına mı yatırılacak?

 

Yarışma Şartnamesinin “8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, “Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.”

 

İbaresine göre yarışmacı ekip adına bir kişinin yarışma ücretini yatırması yeterlidir.

 

11 Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması şartnamesinde bulunan 8. kısım a) maddesindeki:”Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olmak” ibaresi tüm ekip üyeleri için gerekli midir? Yoksa yalnızca ekip temsilcisinin odaya kayıtlı olması yeterli midir?

 

Yarışmacılardan danışman ve yardımcı kişiler haricinde müellif olarak yer alan bütün katılımcıların Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir

 

12 8.madde ve 11. Maddenin E bendi yer alan Yarışma katılım koşulları için;  mezun olma veya öğrenci olma kriterlerinden hangisine sahip olunmalıdır, ekip içindeki öğrenci durumunda olan kişiler ekip üyesi olarak katılım sağlayabilir mi yoksa sadece yardımcı olarak mı katılım sağlayabilir ?

 

Öğrenciler yardımcı olarak yarışma ekibinde yer alabilir ancak müellif olamazlar.

 

13 8.madde ve 11. Maddenin E bendi yer alan Yarışma katılım koşulları için;  Ekip temsilcisi dışındaki kişilerin öğrenci olması durumunda yarışmaya katılım sağlanabilir mi? Yoksa her meslek grubundan katılım sağlayan kişilerin sadece mezun statüsünde olması mı gerekir?

 

Öğrenciler yardımcı olarak yarışma ekibinde yer alabilir ancak müellif olamazlar.

 

14 Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi Çalıştayı’na katılmış olmak yarışmaya katılmaya engel teşkil eder mi? (Şartname 8. Maddesi)

 

Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi Çalıştayı’na katılmış olmak yarışmaya katılmaya engel teşkil etmemektedir.

 

15 Yarışma ekibinde zorunlu meslekler dışında farklı meslek disiplinlerinden kişiler katılabilir mi?

 

Danışman veya Yardımcı ekip üyesi olarak katılabilirler.

 

16 Katılımcı üyelerin tamamı profesyonel olma gibi bir zorunluluğu var mı?

 

Yarışma Şartnamesinin “8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar belirtilmiştir. Yarışmacının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir.

Bunun haricindeki katılımcılar Danışman veya Yardımcı ekip üyesi olarak katılabilirler.

 

17 Tüm grup üyelerinin yer görme belgesi alması şart mıdır?

 

Şartnamenin “13-Yer Görme Belgesi” bölümünde, ‘Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerektiği’ belirtilmiştir. Müellif ekip adına bir kişinin başvuru yaparak Yer Görme Belgesi alması gerekmektedir.

 

 

18 Jurinin birinci dereceden yakınlarının ofisinde çalışan mimarlar yarışmada asil ekip üyesi olabilirler mi?

 

Şartnamenin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünün c bendinde “Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,” ifadesi yer almaktadır.

 

Buna göre, Jürinin birinci dereceden yakınlarının ofisinde çalışan mimarlar yarışmada asil ekip üyesi olabilir.

 

19 Jürinin birinci dereceden yakınlarının ofisinde çalışan mimarlar yarışmada yardımcı ekip üyesi olabilirler mi?

 

Şartnamenin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünün c bendinde “Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,” ifadesi yer almaktadır.

 

Buna göre, Jürinin birinci dereceden yakınlarının ofisinde çalışan mimarlar yarışmada yardımcı ekip üyesi olabilir.

 

20 11 numaralı içerikte, ekipteki yarışmacıların her birinin meslek odasından sicil numarası sahibi olması gerekir mi?

 

Yarışma Şartnamesinin “8-Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde, yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar belirtilmiştir. Yarışmacının Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ilgili meslek odalarının üyesi olması gerekmektedir.

 

Buna göre; Müellif ekip içinde yer alan her birinin meslek odasından sicil numarası sahibi olması gerekir.

 

21 Kamu sağlığını tehdit eden, şehirler arası ulaşımın kısıtlı ve izine tabi olduğu pandemi şartlarında yer görme belgesi zorunluluğu kaldırılabilir mi?

 

Şartnamenin “13-Yer Görme Belgesi” bölümünde, ‘Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerektiği’ belirtilmiştir.

 

 

 

B – ŞARTNAME, ŞARTNAME EKLERİ ve VERİ TALEBİYLE İLGİLİ SORULAR

 

 

22 Yarışmaya ilişkin paylaşılan cad uzantılı verilere ilişkin olarak koordinatlandırma işlemi yapılamamaktadır. arazieiğimlerinin kotlarını belirten belge pafta ve arazi eğimleri ile halihazır paftalarının cad ve ncz formatında IRTF yada ED-50 koordinat sisteminde dönüştürülerek paylaşırsanız sevinirim.

 

Yarışma bilgi ve belgelerdeki arazi eğim paftası haricinde, cad  formatındaki  tüm çizimler ED-50 formatında koordinatlı olup, arazi eğim paftası revize edilmiştir. SoruVe Cevap Eklerinde yer almaktadır.

 

23

 

11.maddenin C bendinde İstenilen maket yerine sadece 3D model yapılabilir mi ?

Yarışma Şartnamesinin “11-Yarışmacılardan İstenenler” bölümünde belirtildiği üzere yarışmacıların maket teslimi yapması gerekmektedir.

 

24 Alanda tescilli olan binaların tam listesi var mıdır? ( Şartname 5.5. Maddesi)

Yarışma Şartnamesinin “7. Yapı Bilgi Föyleri” bölümünde, tescilli yapılar ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

 

25 Yıkılacak ve restore edilecek binaların tam listesi var mıdır? ( Şartname 5.5. Maddesi)

 

Yarışma Şartnamesinin “7. Yapı Bilgi Föyleri” bölümünde, yapılar ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

 

26 Ulu Cami plan, kesit ve görünüşleri (mimari projesi) autocad ortamında yarışmacılara iletilecek midir? (Şartname madde:10 / b-17)

Ulu camiye ait mimari proje yarışmacılara verilmeyecektir.

27 Bakırcılar ve Ulu Çarşı’nın  plan, kesit ve görünüşleri (mimari projesi) autocad ortamında yarışmacılara iletilecek midir? (Şartname madde:10 / b-17)

Bakırcılar Çarşısına ve Ulu Çarşıya ait projelere resmi web adresinden ulaşabilirsiniz:

http://yarismalar.bursa.bel.tr/bursa-hanlar-bolgesi-carsibasi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi/bilgi-ve-belgeler/

28 Pirinç Han’ın plan, kesit ve görünüşleri (mimari projesi) autocad ortamında yarışmacılara iletilecek midir? (Şartname madde:10 / b-17)

Pirinç Han’a ait verilere resmi web adresinden ulaşabilirsiniz:

http://yarismalar.bursa.bel.tr/bursa-hanlar-bolgesi-carsibasi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi/bilgi-ve-belgeler/

29 Meyhaneli (Tavuk Pazarı) Hamamı’nın  plan, kesit ve görünüşleri (mimari projesi) autocad ortamında yarışmacılara iletilecek midir? (Şartname madde:10 / b-17)

Meyhaneli (Tavuk Pazarı) Hamamı’na ait mimari proje yarışmacılara verilmeyecektir.

30 Kapan Han’nın plan, kesit ve görünüşleri (mimari projesi) autocad ortamında yarışmacılara iletilecek midir? (Şartname madde:10 / b-17)

Kapan Han’a ait mimari proje yarışmacılara verilmeyecektir.

31 Mahkeme (Vaiziye) Medresesi’nin plan, kesit ve görünüşleri (mimari projesi) autocad ortamında yarışmacılara iletilecek midir? (Şartname madde:10 / b-17)

Mahkeme (Vaiziye) Medresesi’ne ait mimari proje yarışmacılara verilmeyecektir.

32 Merkez Bankası’nın plan, kesit ve görünüşleri (mimari projesi) autocad ortamında yarışmacılara iletilecek midir? (Şartname madde:10 / b-17)

Merkez Bankası’na ait verilere resmi web adresinden ulaşabilirsiniz, Autocad olarak verilmeyecektir.

http://yarismalar.bursa.bel.tr/bursa-hanlar-bolgesi-carsibasi-kentsel-tasarim-proje-yarismasi/bilgi-ve-belgeler/

33 Yarışma Alanı’na İlişkin Bilgi ve Belgeler, dosya no:5’deki ‘’ imar’’ isimli dosyada lejand bulunmamaktadır. Lejandın verilecek midir?  (Şartname madde:10 / b-5)

Ek-8- Koruma Amaçlı İmar Planı dosyasının içerisinde yarışma alanı ile ilgili Lejantlar yer almaktadır.

34 Otobüs duraklarını gösteren dwg dosyası paylaşılacak mıdır? (Şartname madde:10 / b-6)

Ek -3. Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ve Kadastral Durum dosyasında Otobüs duraklarını gösteren veriler paylaşılmıştır.

35 Alt ve üst geçitler dosyasında veriler eksik. Tekrar gönderilecek midir? (Şartname madde:10 / b-6)

Şartname Eklerinden 6.Ulaşım Verileridosyasında alt geçitleri gösteren veriler paylaşılmıştır.

Dosya içerisinde Alt ve üst geçitler için.cad dosyasının içerisinde ALTGECİT katmanında “point” olarak gösterilmiştir.

36 Ağaç rölövesi paftasında anıtsa ağaçlar belirtilmemiş ancak UİP dosyalarında işlenmiş.  Anıtsal ağaçların imar planlarından alınmasında bir sıkıntı var mıdır? Ayrıca veri paylaşımı yapılacak mıdır? (Şartname madde:10 / b-9)

 

Şartname Ekleri “9.Ağaç Rölövesi” dosyasında yer alan veriler haricinde başka bir veri paylaşılmayacaktır.

Tescilli ağaçların mutlak korunması ve tescilli olmayan ağaçlarında olabildiğince korunarak tasarıma dahil edilmesi önerilmektedir.

37 10,11,12 nolu dosyalar bulunmamaktadır.  (Şartname madde:10 / b-10,11,12)

“Bilgi ve Belgeler” içerisinde yer almaktadır.

38 1.43 nolu yapı föyündeki yapının duvarı orijinal yapıdan kalan bir bölüm müdür? (Şartname madde:10 / b-7)

Söz konusu duvar tarihi bir yapıdan kalan duvar değildir.

39 Bölge esnafının mevcutta kullandığı yükleme/ boşaltma, park alanları var mı ve varsa nerede?

Ek- 3. Yarışma Alan Sınırlarını Gösteren Halihazır Harita ve Kadastral Durum dosyasında yükleme ve boşaltma yapılan yollar ve açık alanlar gösterilmekte olup park alanları imar planlarında belirtilmiştir.

40 Cemal Nadir Caddesi’ndeki yıkılacak binaların kaç bodrumu olduğu bilgisini verebilir misizin? Elimzide sadece Zafer plaza ve Merkez Bankası’nın bodrum kat bilgileri vardır. Ancak diğerlerinin de bilgisi faydalı olacaktır.

 

Yarışma resmi web adresindeki “Bilgi ve Belgeler” haricinde bu konu ile ilgili veri paylaşılmayacaktır.

 

41 Yarışma şartnamesinde maket sınırlarını gösteren haritayı CAD formatında yarışmacılara sunabilir misiniz?

 

Maket Sınırını gösteren CAD formatında dosya Soru ve Cevap eklerinde yer almaktadır.

 

42 Tam olarak proje alanının sınırlarını nedir? .dwg formatında gösterebilir misiniz?

Yarışma resmi web adresindeki “Bilgi ve Belgeler” içerisinde yer almaktadır.

43 Proje alanındaki şebeke suyu ve atık su gider hatlarının giriş ve çıkış noktaları nerelerdedir?

Şartname Ekleri “11. Altyapı Bilgileri” dosyasında yer alan veriler haricinde bu konuya ilişkin herhangi bir veri paylaşılmayacaktır.

44 Bölgede bulunan korunması gereken veya akıbetinin tasarımcıya bırakılan yeşil alanlardaki bitkisel materyallerin türlerinin Türkçe ve Latince isimleri nedir?

Bknz. Cevap 36

 

45 Toprak analiz raporları var mıdır? Yoksa Bursa Büyükşehir Belediyesinin analiz yapıp yarışmacılarla paylaşabilir mi?

Yarışmaya yönelik tarafımızca yayınlanan veriler dışında bu konuya ilişkin herhangi bir veri paylaşılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – TASARIMLA İLGİLİ SORULAR

 

46 Dün Twitter’da Şevki Vanlı’nın mimarı olduğu Bursa Merkez Bankası binasının yıkıldığı gündeme geldi. Yarışma şartnamesinde bu binanın tescilli olduğu ve korunacağı yazıyordu. Yıkım haberleri doğru mu?

 

Yarışma Şartnamesinin “7. Yapı Bilgi Föyleri” bölümünde, yapı hakkında bilgiler paylaşılmıştır.

 

Eski Merkez Bankası, Osmangazi İlçesi, Şehreküstü Mahallesi, 1/1000 ölçekli Reyhan- Kayhan- Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Maliye Hazinesi Mülkiyetinde, H22d07a4b pafta, 6031 ada, 7 parselde yer alan, 336 envanter numarasıyla tescilli 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Bursa Eski Merkez Bankasına yönelik olarak “Bursa Eski Merkez Bankası Rölöve, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri Temini İşi” kapsamında yapının rölövesi Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce hazırlanarak, 27.06.2018 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiştir. Eski Merkez Bankası Rölövesi 01.09.2018 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır.

 

Koruma Kurulu tarafından rölövesi onaylanan Eski Merkez Bankası Binası’na yönelik hazırlanan statik rapor, güçlendirme raporu ve güçlendirme projesi 31.01.2019 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş; Koruma Kurulunca güçlendirme projesinin özgün mimari karakteristiğini olumsuz etkileyeceği ifade edilerek uygun bulunmamıştır. 29.04.2019 tarihinde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce statik rapor hazırlanmış ve 28.06.2019 tarihli Koruma Kurulu toplantısında güçlendirme projesi ile ilgili farklı güçlendirme yaklaşımları da dikkate alınarak statik güçlendirme ve restorasyon projelerinin Koruma Kuruluna iletilmesi kararı alınmıştır.

 

21.02.2020 tarihli Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yazı ile 21.07.2020 tarihinde konu Koruma Kurulunda tekrar değerlendirilmiş ve kararda Eski Merkez Bankasına yönelik; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve binaların güçlendirilmesini içeren restorasyon projesi ile Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün 26.03.02019 tarihli statik güçlendirme raporundaki “yapının güçlendirilmiş halinde de beklenen performansı göstermeyeceğine” “ mimariyi değiştirmeden bir güçlendirme seçeneğinin uygulanmasının mümkün olmadığına…” ilişkin görüşleri ve bu rapordaki statik tespitleri doğrultusunda yapının mimari karakterinin korunmasına yönelik bir alternatif oluşturamadığı ve teknik açıdan projede öngörülen güçlendirme uygulamalarının gerçekleştirilemeyeceği yönündeki Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün açıklamaları da dikkate alınarak; Koruma Kurulunca, güçlendirme önerisinin yapının özgün ve narin kolon boyutlarını değiştirerek brütalist mimari tarzdaki arkadlı cephe görünümünü tamamen bozacağından uygun olmadığı yönünde; Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün 26.03.02019 tarihli statik güçlendirme raporundan kendisini taşıyamayacak durumda olduğu anlaşıldığından ve Kültür ve Tabiata Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararlarına istinaden rekonstrüksiyon projesinin hazırlanması yönünde karar alınmıştır. Bu doğrultuda can ve mal güvenliği nedeniyle binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.

 

Koruma Kurulunun rekonstrüksiyon kararı doğrultusunda, Merkez Bankası Binasının; Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında, alanın bulunduğu bölgenin fiziksel, ekolojik, sosyal ve kültürel yapısının ve binanın mimari ve yapısal özelliklerinin dikkate alınarak yeniden işlevlendirilmesi ile ilgili öneriler yarışmacılara bırakılmıştır.

 

47 Merkez Bankası binası için koruma kararı vardı. Fakat şu an yıkılma durumundan kaynaklı oluşan değişiklikleri öğrenebilir miyiz? ve yarışmada var olduğunu farzedilecek mi? -rekonstrüksyon yapılabileceğine göre-

 

Bknz. Cevap 46

 

48 Zafer plaza alanımızın içinde önemli bir konuma sahip, yıkılacak binalar arasında mı?

 

Zafer Plazanın, Şartnamede gösterilen Odak Alan içerisinde kalan bölümünün kaldırılması yönünde tasarım önerileri geliştirilebilir.

 

 

49 Merkez bankası mevcut durumda yıkılmış gözüküyor. Rekonstrüksiyon mu yapılacak yoksa alanımızda artık böyle bir yapı yok mu ?

 

Bknz. Cevap 46

 

50 Mevcut durumdaki hanların üst örtülerine öneri getirilebilir mi ?

 

Yarışma Şartnamesinin “5 – Yarışmanın Konusu ve Yeri” ve  “7. Yapı Bilgi Föyleri” bölümlerinde gerekli bilgiler paylaşılmış olup, Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

51 Yarışma şartnamesinde Çarşıbaşı Bölgesi olarak tarif edilen ve ilgili haritalarda yeşil sınır içerisinde kalan alanda, yarışmacılar yeraltı kullanımları (ticaret, ulaşım, otopark vb) için öneri geliştirilebilirler mi?

 

Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

52 Yarışma şartnamesinde Çarşıbaşı Bölgesi olarak tarif edilen ve ilgili haritalarda yeşil sınır içerisinde kalan ve yeniden işlevlendirilmesi önerilen tescilli binaların (Tarihi Merkez Bankası) kamulaştırma kapsamında yakın zamanda yıkıldığına dair haberler çıkmıştır.
Çelişki yaratan bu durumu açıklığa kavuşturmak adına, yarışma raportörlüğü yarışma alanının tümünde yıkılması ya da korunması planlanan tescilli / tescilsiz yapıları açıkça gösteren bir harita/çizim yayınlayabilir mi?Bknz. Cevap 46
53 Yarışma şartnamesinde Çarşıbaşı Bölgesi olarak tarif edilen ve ilgili haritalarda yeşil sınır içerisinde kalan Zafer Plaza yapısı da (Tarihi Merkez Bankası gibi) kamulaştırma kapsamında yıkılacak mıdır?
Yarışmacılar bu yapıyı da yıkılmış varsayarak ya da yeniden işlevlendirerek öneriler geliştirebilirler mi?Bknz. Cevap 48
54 Cemal Nadir Caddesi’nde, belediye tarafından şu an da kesin olarak yıkımına karar verlilen ve başlanan binaların tam listesi ve yıkılma sebepleri nedir?

 

Yarışma Şartnamesinin “7. Yapı Bilgi Föyleri” Bölümünde, Yapılar Hakkında Bilgiler Paylaşılmıştır.

 

İmar Planında Meydan Olarak  Belirlenen Alanda Tescilli Yapılar Dışındaki Tüm Yapılar İmar Planına Uygun Olarak Kaldırılacaktır. Dolayısıyla binaların Kaldırılmasına Yönelik Tasarım Önerileri Geliştirilebilir.

 

 

55 Odak alan içinde kalan ve sit alanı olarak belirtilen bölge ait yapılaşma şartları nelerdir? Toprak altı ve üstü ne kadar müdahale edilebilir?

 

Mevcut yapılaşma şartlarını gösteren onaylı uygulama imar planları Yarışma resmi web adresinde yarışmacıların bilgisine sunulmuştur. Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

56 Boyner binası yıkılabilir mi? ( Şartname 5.5. Maddesi)

 

Bknz. Cevap 48

 

57 Yıkılacak binalardaki ekonomik işlevin sürdürülebilmesi için geliştirilmiş bir öneri var mıdır? Yoksa yarışma kapsamında katılımcılardan bu konu hakkında bir öneri beklenmekte midir? (Şartname 5.2. ve 5.6. Maddeleri)

 

İmar Planında Meydan Olarak  Belirlenen Alanda Tescilli Yapılar Dışındaki Tüm Yapılar İmar Planına Uygun Olarak Kaldırılacaktır. Dolayısıyla binaların Kaldırılmasına Yönelik Tasarım Önerileri Geliştirilebilir.

 

 

58 Otobüs duraklarının yerleri değiştirilebilir mi? (Şartname 5.3. Maddesi)

Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

59 Cemal Nadir caddesine veya diğer yollara müdahale edilebilir mi, konumları veya bağlantıları değiştirilebilir mi?

Yarışma Şartnamesinin “5 – Yarışmanın Konusu ve Yeri” bölümünde Cemal Nadir Caddesi odak alan içerisinde olup Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

60 Yer altı otoparkı gibi öneriler için toplu ulaşım araçlarının (t1- t2 tramvay hatları, otobüsler) duraklarının yerlerine müdahale edilebilir mi?

Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

61 Hanlardaki mülk sahipleri alternatif yapılara taşınabilir mi?

Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

62 Yıkımı yapılarak yerine yeni program önerisi getirilecek olan yapı alanlarında mülk sahipleri için yer önerisi sunulmalı mıdır? Ya da program önerilse dahi, mevcut mülk sahipleri için aynı yapılar içinde yer verilmesi gerekli midir?

 

İmar Planında Meydan Olarak  Belirlenen Alanda Tescilli Yapılar Dışındaki Tüm Yapılar İmar Planına Uygun Olarak Kaldırılacaktır. Dolayısıyla binaların Kaldırılmasına Yönelik Tasarım Önerileri Geliştirilebilir.

 

 

63 Şartnamenin 5.maddesinin C bendinde yer alan “Han duvarlarının ve avlularının, bunlar arasındaki açık, yarı açık ve kapalı alanlar ile yaya ve taşıt yollarının ilişkilerini kentsel tarihi çevrede tasarım hassasiyet, çerçevesinde yeniden ele almaları beklenmektedir.” cümlesine istinaden, “han duvarlarının” yeniden ele alınmasından kasıt nedir, bu konudaki müdahale kapsamı nedir?

 

Han Yapıları Kültür Varlığı olarak tescilli yapılar olup 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi olup bu kanun nezdinde Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan 660 sayılı İlke Kararı’na göre değerlendirilmelidir. Yarışmacılardan bu ilke kararı çerçevesinde hanlar ile etraflarındaki ilişkiyi kurmaları beklenmektedir.

64 5-A-c-) Tasarım aşamasında kamulaştırma bedelini göz ardı edebilir miyiz?

Yarışmacılardan yarışma sınırı içinde yapacakları tasarımlarda kamulaştırma bütçesini değerlendirmeleri beklenmemektedir.

65 Yarışma kapsamında bulunan proje sınırının dışına yeni bağlantı yolu oluşturabilir miyiz?

Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

66 Alanda tam olarak beklenilen mekansal gereklilikler nelerdir?

Yarışma Şartnamesinde gerektiği şekilde açıklanmaktadır. Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

67 Yapılaşma sınırları – çekme mesafeleri nedir?

Yapılaşma sınırları ve çekme mesafeleri yarışma resmi web adresinde yayınlanan onaylı Mevcut İmar Planında Ve Plan Hükümlerinde Yer Almaktadır. Tasarım Kararları Yarışmacılara Bırakılmıştır.

68 Maksimum yapı yükseklik sınırı var mı?

Yapı yükseklik sınırı yarışma resmi web adresinde yayınlanan onaylı Mevcut İmar Planında Ve Plan Notlarında Hükümler Yer Almaktadır. Tasarım Kararları Yarışmacılara Bırakılmıştır.

69 Zemin etüdü tasarımın mekanlarının yer altında konumlanmasına uygun mu?

Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

70 Toplu taşıma güzergâhı ile otobüs, taksi, bisiklet vb. durak ve park alanları için ulaşım önerileri getirilecek mi?

Yarışma şartnamesinin “Yarışma alanında yapılacak tasarımlara dair beklentiler” başlığının 3. Maddesinde “Ulaşım, Erişim” ile ilgili beklentiler açıklanmıştır. Ayrıca “11. Yarışmacılardan İstenenler” maddesinde ulaşım senaryoları beklendiği belirtilmiştir.”

Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

71 Şartnamede Jüri’den bölümünde yapılan açıklama ve sorular değerlendirmede ölçüt olarak dikkate alınacakmıdır?

Yarışma Şartnamesi “2-Jüriden” maddesinde belirtilmiştir.

72 Bursa Büyükşehir Belediyesinin ve (varsa) projeyle ilgili diğer kurumların projeyle ilgili toplam bütçesi nedir?

Yarışmacılardan yarışma sınırı içinde yapacakları tasarımlarda kamulaştırma bütçesini değerlendirmeleri beklenmemektedir.

 

73 Yarışma Şartnamesinde daha önce yapılan Hanlar Bölgesi Yarışması ve Uygulama Projelerinden hiç söz edilmemektedir. Yarışma alanının içinde olması sebebiyle jürinin bu konu hakkındaki düşüncesini paylaşmasını rica ederiz.

Yarışma şartnamesinde açıkça belirtildiği üzere yarışmacılardan alana ve çevresine bütüncül olarak tasarım yapmaları beklenmektedir.

74 Yarışma Şartnamesinin B başlığında Çarşıbaşı Bölgesi (yarışma alanının) tanıtıldığı bölümde kırmızı ve yeşil çizgilerle tanımlanan bölgelerden söz edilmektedir. Burada kentsel mekanların çizgilerle birbirinden ayrılamayacağına vurgu yapılarak yarışma alanının ve çevresinin bütüncül bir şekilde ele alınması beklenmektedir. Burada ki bütüncül yaklaşıma esas olan ölçüt hakkında bir değerlendirme yapmanızı rica ederiz.

Söz konusu alanlarla ilgili tanım ve yaklaşımlar Yarışma Şartnamesinde açıklıkla ifade edilmiştir.

 

 

 

75 Alanın rüzgar alma durumu ve hakim rüzgar yönü nedir? Bu rüzgar ile tuz ve toz taşınmakta mıdır?

 

Hakim rüzgar yönü grafikte belirtilmektedir.

76 (5C) Tasarımlarında merkez bankası yapısının aynı haliyle yeniden yapımına yer vermeyen projeler elenecek midir?

Bknz. Cevap 46

 

77 Bölgenin tarihi geçmişi nedeni ile Cemal Nadir ve Atatürk Caddelerinin yer altına alınması konusu daha önce teknik olarak değerlendirildi mi? Arkeolojik alan komşuluğu ve bölgenin tarihi geçmişi nedeni ile kazı yasağı söz konusu mu? (Şartname madde:10 / b-16)

Kazı yasağı bulunmamaktadır. Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

78 Yer altı otopark düzenlemeleri için de kazı yasağı var mı? (Şartname madde:10 / b-16)

Kazı yasağı bulunmamaktadır. Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

79 Şartnamenin C Maddesinde Odaklan ( Çarşıbaşı Bölgesi) tanımlandığı bölümün 4. Paragrafında “Yarışmayla birlikte tartışmaya açılan konulardan bir tanesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde Kamulaştırma sonrasında ortaya çıkacağı boşluğun kente ve hanlar bölgesine nasıl eklemleneceği ve bölgenin farklı değerlerini ve kullanımını nasıl olumlu yönde değiştireceği” ibaresi yer almaktadır.  Kamulaştırma yapılacak bölge ise 2 paragrafta 1/1000 Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi koruma amaçlı uygulama imar planında Meydan Lejandıyla gösterildiği belirtilmiştir. Verilen 1/1000 harita meydan lejantıyla gösterilen bölgenin 1 yapı dışında çoğunun sokaklardan oluştuğu gözükmektedir. Yani belirtildiği üzere ortaya bir boşluk çıkmamaktadır. Bu durumun açıklanmasını rica ederiz

İmar Planında Meydan Olarak  Belirlenen Alanda Tescilli Yapılar Dışındaki Tüm Yapılar İmar Planına Uygun Olarak Kaldırılacaktır. Bu Yapılar Kaldırıldıktan Sonra Ortaya Çıkan Alan İmar Planı Gereği Kamu Mülkiyetine Geçen Kamusal Alan Olarak Kullanılacaktır. Tasarım kararları yarışmacılara bırakılmıştır.

80 İstenenler bölümünde yer alan kavramsal yaklaşımı açıklayan anlatımlar; Ana Yaklaşım Senaryoları ve Stratejileri, Üst Ölçekli karalar,Yakın Çevre için ulaşım senaryoları, Açık alan oluşturma stratejileri, Mevcut yapı ve dokulara ilişkin iyileştirme önerileri, varsa imar planı önerisi, Kamulaştırma ve etaplama stratejilerine ilişkin serbest ölçekli şema ve 3 boyutlu anlatımlar başlıkları kavramsal yaklaşımdan çok projenin kendisi değil mi?

Şartnamenin “11-Yarışmacıdan İstenenler” maddesinde yer almaktadır.

81 (5C) Şartname “merkez bankası binası korunacaktır” diye hazırlandıktan sonra yapının yıkılması üzerine jurinin herhangi bir sözü, şerhi, kınaması, protestosu, çekilmesi yok mudur?

Bknz. Cevap 46.

Jüri; Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışmasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda görevlerini sürdürmektedir.

 

82 (5C) UNESCO ve ICOMOS’a göre savaş gibi çok istisnai durumlar dışında uygun görülmeyen rekonstrüksiyon uygulaması kararına tüm yarışmacılar uymak zorunda mıdır?

Kültür Varlığı olarak Tescilli Yapılar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi olup bu kanun nezdinde Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan 660 ve 992 sayılı İlke Kararları dikkate alınacaktır.

Kültür varlığı olarak tescilli yapıların bölgenin kimliği ve alanın bütünlüğü dikkate alınarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

 

83 (5C) Rekonstrüksiyon kararı, yorumlamaya açık mıdır, yoksa bina aynen orijinali gibi yapılabilecekmiş gibi mi düşünülecektir?

Kültür Varlığı olarak Tescilli Yapılar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na tabi olup bu kanun nezdinde Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan 660 ve 992 sayılı İlke Kararları dikkate alınacaktır.

Kültür varlığı olarak tescilli yapıların bölgenin kimliği ve alanın bütünlüğü dikkate alınarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

 

84 (5C) Merkez Bankası binasının aynen replikasının yapımı yerine yorumlanarak ele alınması mümkün müdür ?

Bknz. Cevap 46.

 

Ayrıca, bölgenin yeni oluşacak kamusal niteliğine bağlı olarak bina, rekonstrüksiyon kararları çerçevesinde yeniden işlevlendirmeye ve yorumlanmaya açıktır.

 

85 Şartnamenin 10. maddesi kapsamında “Hanların çoğu özel mülkiyet olması sebebi işlendirme yapılırken mülkiyetler başka bir bölüme taşınabilir mi? Kamulaştırma yapılabilir mi?”

 

Tasarımkararları yarışmacılara bırakılmıştır.

 

Ek Dökümanları indir

Soru Cevap Pdf Olarak indir.