BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ IDEATHON- KURUM İÇİ FİKİR MARATONU
Tema:“Akıllı Şehircilik ve İnovasyon”

 

Projenin Amacı

 • Kurum çalışanların yaratıcı özgüvenlerini artırıp, gelişim zihniyeti ile karmaşık problemlere alışılmışın dışında inovatif çözümler geliştirmelerini sağlamak
 • Kurum bütçesini kısa zamanda etkin çözüm için daha tasarruflu kullanmak
 • Personel motivasyonu ve kurumsal aidiyetlik duygusunu güçlendirmek.

 

Katılımcılar

 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, bağlı şirket ve kuruluş çalışanları.

 Tanımlar

 • Danışma Kurulu: Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili daire başkanları ve iştirak şirketlerin yöneticilerini ifade eder.
 • Jüri: Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu, özel sektör ve sivil toplum yöneticilerini ifade eder.
 • Şekli İnceleme Ekibi: Proje koordinatörü olan Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ARGE Şube Müdürlüğünde görev yapan uzman ve teknik personeli ifade eder.
 • Ön Değerlendirme: Danışma Kurulu tarafından başvuru aşamasında gelen proje önerilerinin belediyenin öncelik ve ihtiyaçlarına yönelik değerlendirilmesini ifade eder.
 • Açık Oylama: Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinde çalışan personellerin oylamasını ifade eder.
 • Personel: Bursa Büyükşehir Belediyesi, bağlı şirket ve kuruluş çalışanlarını ifade eder.
 • Mentör: Akıllı şehircilik ve inovasyon alanında sektörde etki gücü olan bağımsız kişileri ifade eder.

 

Başvuru Kapsamı

Katılımcı personelin belediyemizin mevzuat kapsamında görev sahasına giren konularda, mevcut iş ve işlemlerde inovatif proje önerileri beklenmektedir

Başvuru odak alanları;

“Bursa’nın Akıllı Şehre Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı 2021-2025” kapsamında 4 Akıllı Şehir Stratejisinden: “Yenilikçilik ve Dijitalleşme Öncelikli Gelişim Stratejisi” ekseninde;

“Akıllı Şehir Fonksiyonel Alanları’ndan;

 • Akıllı Mekân Yönetimi
 • Akıllı İnsan
 • Akıllı Yaşam
 • Akıllı Ekonomi
 • Akıllı Çevre
 • Akıllı Yönetişim
 • Akıllı Ulaşım- Hareketlilik
 • Akıllı Tarım
 • Akıllı Enerji

en az 1 en fazla 3 alana katkı sağlayacak proje önerileri beklenmektedir.

 • Yarışmaya katılabilmek için Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesi üzerinden https://yarismalar.bursa.bel.tr/ online başvuru formunun doldurulması zorunludur.
 • Başvuru formunda istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
 • Her bir başvuru için sistem başvuru numarası verecektir.
 • Başvuruda bulunan herkes başvuru adresinde yer alan katılım şartnamesini kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya takım olarak başvuru yapılacaktır. Takımlar en az 2 farklı şube müdürlüğünden olmak üzere en az 2 kişi, en fazla 5 kişiden oluşur. Takım adına bir kişi başvuru formunu dolduracaktır. Takımdaki diğer personellerin ayrı ayrı başvuru yapmasına gerek yoktur.
 • Aynı personel birden fazla takım içinde yer alamaz. Farklı takımlarda aynı kişilerin olduğu tespit edilmesi halinde takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Takım üyelerinin mücbir sebep göstermesi halinde süreç içinde takım üyelerinde değişiklik yapması mümkün olabilecektir. Ancak Ideathon Maratonu gününe kadar takımın tamamının değişmesi halinde o takımın başvurusu iptal edilir, yarışmaya katılamazlar.
 • Ön Değerlendirme Kurulu üyeleri, ARGE Şube Müdürlüğü personeli, Danışma Kurulu üyeleri, Jüri üyeleri yarışmaya başvuruda bulunamaz. Birinci derece yakınları da yarışmaya başvuruda bulunamaz.
 • Başvuru sahipleri gerekli gördüğü takdirde görsel materyaller ya da videolar ile proje/ fikirlerini destekleyebilirler. Bu ekler 50 MB’ı geçemez.
 • Başvuruda bulunulan öneri eğer bir icat ise, Türk Patent Enstitüsü’nce (TPE) daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olması gerekmektedir. Bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai, adli ve mali sorumluluk başvuru sahibine aittir. Katılımcılar sunulan her projenin orijinal eser olduğunu ve hiçbir şekilde, tamamen veya kısmen, başkalarının fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini ve herhangi bir üçüncü taraf tarafından verilen zarara yönelik tazminata ilişkin her türlü sorumluluk, yükümlülük veya talebinden Bursa Büyükşehir Belediyesinin muaf olacağını beyan eder.
 • Katılımcıların tüm etkinliklere kendi bilgisayarları ile katılması gerekmektedir.

Yarışma Duyurusu:

Yarışma duyuruları resmi yazı ile e-belediye üzerinden, bursa.bel.tr uzantılı personellerin mail adreslerine iletilecek ve personellerin şahsi cep telefonlarına sms gönderilecektir. Ayrıca https://yarismalar.bursa.bel.tr/ web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.

Başvuru:

Yarışmaya katılmak isteyen personeller https://yarismalar.bursa.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru formlarını dolduracaktır.

Şekli İnceleme:

Başvuru formları öncelikle şekli incelemeye tabi olacaktır. Başvuru sahiplerine e-posta yolu ile olumlu/olumsuz bilgi verilecektir.

Ön Değerlendirme:

Şekli incelemeyi geçen başvurular Ön Değerlendirme sürecine geçecektir. Ön değerlendirme sonuçları olumlu ve olumsuz (gerekçesi ile) başvuru yapan personellerin e-posta adreslerine gönderilecektir.

Ön Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan en fazla ilk 20 takım Ideathon Maratonu sürecine katılmaya hak kazanacaktır.

Ideathon Akademi:

Başvuru sonucu olumlu olan başvuru sahibi takımlar Ideathon Akademi sürecine katılmaya hak kazanacaktır. Ideathon Akademi’de 1 bilgilendirme toplantısı, 4 farklı eğitim programı gerçekleştirilecektir:

 • Bursa’nın Akıllı Şehre Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı-2021-2025 (Yüz yüze- Bilgilendirme Toplantısı)
 • Yaratıcı Özgüven& Tasarım Odaklı Düşünme (Yüz yüze eğitim)
 • Ekip Olma (Çevrimiçi eğitim)
 • İş Modeli Geliştirme ve İş Sunumu (Çevrimiçi eğitim)
 • Teknoloji ve İnovasyon 101 (Çevrimiçi eğitim)

Takımların, takım üyelerinin tamamının Ideathon Akademi bilgilendirme toplantısına ve eğitimlerine eksiksiz katılması zorunludur. Mücbir sebep sunulması halinde takım içinden en az 1 kişinin bu süreci tam katılımla tamamlaması beklenmektedir. Aksi halde takım Ideathon Maratonu’na katılma hakkını kaybeder.

Başvuru esnasında sunulan proje önerileri bu aşamada revize edilebilir, değiştirilerek yeni bir öneriye dönüştürülebilir.

Mentör Görüşmeleri:

Eğitimleri tamamlayan takımlar, başvuru esnasında teklif ettikleri proje önerilerini, eğitimler neticesinde revize ederek 1 saatlik yüz yüze Mentör Görüşmesine katılırlar. Mentör görüşmesindeki geri bildirimler ile proje önerilerinin Ideathon Maratonu’na hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu aşamadan sonra proje önerilerinin değiştirilmemesi gerekmektedir.

Ideathon Maratonu:

Ideathon Akademi sürecini tam katılım ile tamamlayan takımlar 2 günlük Ideathon Maratonu’na katılacaklardır. Ideathon Maratonu etkinlik yer-saat ve detaylı program bilgileri katılımcılara e-posta ile duyurulacaktır.

Ideathon Maratonu Programı:

1. Gün: Takımlar proje önerilerini sağlanacak açık veriler ile nihai hale getirecektir. Proje önerilerinin programda sunulacak şablonda hazırlanması istenecektir. Yarışma alanında kolaylaştırıcılar ve mentörler takımlara destek verecektir.

 • Hazırlanan proje dökümanları Access Bursa üzerinden yüklenecektir.
 • Dosyalar içindeki videoların özellikleri: Sıkıştırılmamış mov veya mp4 formatında veya sıkıştırma kullanılacaksa da güncel formatlarda işlenmelidir. Sıkıştırılmış videodaki ses formatı ise mp3 veya aac olarak seçilmelidir.
 • Videodaki görüntü en az 640×480 px boyutunda, 25 fps frekansında ve 2000 kbps çözünürlüğünde (bitrate) olmalıdır. Videodaki ses en az 128 kbps, 44.100 khz ve 2 kanal stereo özelliklerinde olmalıdır.
 • Videolardaki görüntü ve ses kalitesi, anlaşılmazlığa ve karışıklığa mahal vermemelidir. Anlam karmaşasına neden olabilecek konular değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılan kurum / kuruluşlar, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyalleri sisteme yükleyebilir.
 • Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart) formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.

2. Gün: Günün ilk yarısına kadar takımlar proje önerilerini Danışma Kurulu ve Jüri Üyelerine sunacaktır. Her takım sunumlarının ardından Danışma Kurulu tarafından EK2.3’de belirtilen kriterler doğrultusunda sözlü değerlendirme alacaktır.

Takımların sunumlarının tamamlanmasının ardından  https://yarismalar.bursa.bel.tr/ üzerinden takımların fotoğrafı ve proje önerilerinin özetleri yayınlanarak açık oylama başlayacaktır. Belediye ve bağlı kuruluşlarda çalışan personellerin oy kullanması için 3 saat süre verilecektir. 3 saatin sonunda açık oylama sona erecektir.

Açık oylamanın başlamasıyla eş zamanlı olarak jüri değerlendirmesi oturumu kapalı bir şekilde yürütülecektir. 3 saatin sonunda jüri oylama oturumu sona erecektir. Gün sonunda açık oylama ve jüri oylaması belirtilen ağırlıklarla hesap edilecek ve takımların puanları belirlenecektir. İlk 3’e giren takımlar ödül almaya hak kazanacaktır.

Yarışma Sonuçlarının İlanı:

Ideathon Maratonu’nun 2. Günü sonunda ödül almaya hak kazanan takımlara ödülleri takdim edilecektir. Yarışmaya katılan tüm takımlardaki personellere Jüri üyeleri ve Danışma Kurulu üyeleri tarafından katılım belgesi takdim edilecektir. Yarışmanın kazanan takımları ve katılan takımları Bursa Büyükşehir Belediyesi basın kanalları aracılığıyla medyada takdim edileceklerdir.

Uygulama:

Kazanan ilk 3 takımın proje önerisinin ilgili daire başkanlıkları tarafından, belirlenecek tarih aralığında hayata geçirilmesi beklenmektedir. Ayrıca Ideathon Maratonu’na katılan takımların tümünün proje önerileri, ilgili daire başkanlıklarına resmi yazı ile ulaştırılarak bünyelerindeki proje havuzlarına eklenecektir. Ayrıca tüm proje önerileri ARGE Şube Müdürlüğü tarafından ilgili fon kaynaklarına başvurusu yapılmak üzere birime ait proje havuzunda yer alacaktır.

Şekli İnceleme

Tüm başvurular katılım şartnamesi doğrultusunda Şekli İnceleme ekibi tarafından incelenecektir. İnceleme EK2.3-Değerlendirme Kriterleri belgesinde belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.

Tüm öneriler başvuru numarası ile değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İnceleme aşamasını geçen proje önerileri Ön Değerlendirme aşamasına geçecektir. Başvuru sahiplerine e-posta yolu ile olumlu/olumsuz bilgi verilecektir.

 

Ön Değerlendirme

Danışma Kurulu tarafından EK2.3-Değerlendirme Kriterleri belgesinde belirtilen kriterlere göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirilen proje önerileri olumlu/olumsuz sonuçları gerekçeleri ile birlikte başvuru sahiplerine bildirilecektir. Olumlu sonuçlanan proje önerileri IDEATHON Akademi sürecine katılım hakkı elde edecektir.

 

Danışma Kurulu Değerlendirmesi

Ideathon Maratonu’nun 2. gününde her takıma sunum için; 5 dakika Proje Önerisi Sunumu, 10 dakika Soru Cevap Oturumu olmak üzere en fazla 15 dakikalık süre verilecektir.

Tüm takımların sunumlarını tamamlamasının ardından Danışma Kurulu her proje için sözlü değerlendirme yapacaktır. EK2.3’de Ideathon Değerlendirme kriterleri IDEATHON- Danışma Kurulu Değerlendirmesi başlığında belirtilmiştir.

Danışma Kurulu’nun görüşlerinin alınmasının ardından, eş zamanlı Jüri Değerlendirmesi ve Açık Oylama başlayacaktır.

 

Jüri Değerlendirmesi

Ideathon Maratonunda sunumlarını tamamlayan takımlar Jüri Değerlendirmesine tabi olacaktır. Sunumların ardından Jüri,  başvuruları EK2.3’de Ideathon Değerlendirme kriterleri’ne göre değerlendirecektir.  Jüri puanlaması toplam puanların %85’i olarak etki edecektir.

 

Açık Oylama

Ideathon Maratonunda sunumlarını tamamlayan takımlar Jüri ile eş zamanlı olarak Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerinde çalışan personellerin oylamasına sunulacaktır.  Değerlendirme https://yarismalar.bursa.bel.tr/ adresi üzerinden açılacak ankete online katılım ile sağlanacaktır. Her personel 1 projeyi seçerek oylamaya katılır.

Personel oylaması toplam puanların %15’i oranında  etki edecektir.

 

Sonuçların açıklanması

Jüri Değerlendirmesi ve Açık Oylamanın değerlendirme puanları toplanarak takımların puanları açıklanacaktır. Eşitlik durumu olması halinde 2. Kez jüri değerlendirmesi yapılacak ve puanlama revize edilecektir. En yüksek puanı alan ilk 3 takım ödüllendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen proje  önerilerine aşağıdaki miktarlarda ödül verilecektir. Finalist takımlar üyeleri ile birlikte ödül alacaklardır.

Birincilik Ödülü : 50.000 TL
İkincilik Ödülü : 30.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 20.000 TL

   Katılım sağlayan tüm personellere katılım/teşekkür belgesi ve usb bellek verilecektir.

Başvuru, Değerlendirme, IDEATHON Maratonu Süreci ve Ödüllendirme Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 24 Nisan 2023
Son Başvuru Tarihi : 26 Mayıs 2023, 17.00
Şekli İnceleme Sonuçlarının Açıklanması
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması

 

Ideathon Akademi/

Mentör Görüşmeleri

: 29 Mayıs-09 Haziran 2023 Aralığında net tarihler katılımcılara bildirilecektir.
Ideathon Maratonu : 14-15 Haziran 2023
Son Değerlendirme/ Ödül Töreni : 15 Haziran 2023
 • Şartname maddeleri ve ilgili tarihler gerekli görüldüğü halde değiştirilebilirler.
 • Dereceye giren tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uyarınca, aksi idare tarafından yarışma şartnamesinde belirtilmedikçe Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olur. Başvuru yapan yarışmacılar bu hükmü kabul etmiş sayılır.
 • Her bir ekip üyesi kayıt aşamasında verdiği kişisel bilgilerin doğru ve kesin olduğunu taahhüt eder, ayrıca etkinlik organizasyonuyla ilgili Ideathon organizatörleri tarafından alınan her kararı koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.
 • Ekipler, önceki dönemlerde başka bir yarışmada sunulmuş veya hayata geçmiş bir projeyi sunmamayı taahhüt edeceklerdir.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Yarışmanın iptal edilmesi durumunda, yarışmacılarca başvurusu yapılan hiçbir proje Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılamaz.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi ödül alan projelerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda takdir yetkisine sahiptir.
 • Yarışma sonunda ödül alan projeler, bütün telif haklarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Bursa Büyükşehir Belediyesi ödül almış ya da uygulamaya değer bulunan projeleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan projeleri başka kamu kurumlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
 • Ödül almaya değer bulunan projeler ve diğer tüm başvurusu yapılmış projeler Bursa Büyükşehir Belediyesi proje havuzunda kalacak ve proje sahibinin ismi belirtilmek kaydıyla gerektiğinde hayata geçirilebilecek; Bursa Büyükşehir Belediyesi izniyle hazırlanabilecek takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi, bülten, internet siteleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uygun gördüğü diğer çalışmalarda kullanım haklarına sahip olacaktır. Proje sahibinin isminin kullanımı paylaşım yapılacak yerin özellikleri dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı, liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir. Yarışmacı tüm bunlar için önceden izin / muvafakatname verdiğini kabul etmiş sayılır.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi proje önerilerini ilgili birimleri ile paylaşabilir, değerlendirme ve uygulama aşamasında ayrıntılı bilgi için başvuru sahibi ile iletişime geçebilir.
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi iyileştirme proje önerilerini her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilir, bültenlerinde söz edebilir.
 • Her bir katılımcı etkinlik kurallarını, video, fotoğraf çekimini kabul ettiğini ve kişisel bilgilerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına onay verdiğini kabul etmiş sayılır. Kişisel bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından görülecek ve ilgili mahalli mevzuata uygun şekilde işleme konulacaktır.
 • Projelerin Fikri Mülkiyet hakkı Büyükşehir Belediye Başkanlığınca kullanılır.
 • Proje tarih ve ödüllerinde değişiklik yapma ya da düzenleme yapma hakkı Büyükşehir Belediye Başkanlığına aittir.

Online başvuru formu için tıklayın

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ