“ÇEVRE İLE DOST OL” İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

ÇEVRE ÖDÜLLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

AMAÇ:

Bursa ili sınırları içerisinde; sürdürülebilir çevre standartlarını yakalayan, bu amaçlara yönelik önlemler alan, çevre ile ilgili iyi uygulama örnekleri bulunan, bu konuda etkili sonuçlar sergileyen kamu, özel sektör, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının değerlendirilerek, bu konudaki farkındalığın arttırılmasına katkı ve katılım sağlanmasıdır.

KAPSAM:

Bursa ili sınırları içerisinde yer alan 17 ilçede, aşağıdaki şekilde gruplanmış olan kategorideki kurum ve kuruluşlar yarışmaya başvuru yapabileceklerdir:

 1. Eğitim Kurumları(İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel eğitim öğretim okul/kurumları)
 2. Belediyeler(Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Kestel, Gürsu, İnegöl, Yenişehir, Orhangazi, İznik, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık Belediye Başkanlıkları)
 3. Sanayi Kuruluşları(Organize Sanayi Bölgeleri ile Çevre İzin Lisans Yönetmeliğine göre Ek-1 liste, Ek-2 liste ve Kapsam dışı tesisler)
 4. Hizmet Sektörü Kuruluşları(Oteller, sağlık kuruluşları, gıda kuruluşları,AVM, Zincir Marketler vb…)
 5. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Odaları, Kooperatifler)

DAYANAK:

  • 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmelikler

KATILIM KOŞULLARI:

Katılımcılar, aşağıda belirtilen konularda seçecekleri projeleri ile yarışmaya başvuruda bulunabilirler:

 • Atık Yönetimi(Geri dönüşüm atıklarının ayrı toplanması, geri dönüşüm atıklarının yeniden kullanımına yönelik projeler, organik atıkların kompostlaştırılması, vb… uygulamalar),
 • Su Yönetimi (Yağmur sularının toplanarak sulama, yıkama vb.. işlerde kullanımı, atıksularının tekrar kullanımına yönelik projeler, vb…)
 • Hava Kirliliği (Bacalardan, taşıtlardan, sanayiden, vb.. kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesine yönelik projeler, vb…)
 • İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi(Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sera gazı emisyonlarınınazaltımı, vb… projeler)
 • Gürültü Kirliliği Yönetimi (Gürültü kirliliği yaratan etmenlerin önlenmesine yönelik projeler, vb…)
 • Görüntü Kirliliği Yönetimi (İnsanların görme alanlarına giren her türlü olumsuzluklarla ilgili alınan tedbirlere yönelik proje, uygulama ve faaliyetler)
 • Toprak Kirliliği Yönetimi (Toprağı başlıca kirleten maddeler ve faaliyetlere yönelik yapılan projeler vb…)

Yukarıdaki konularda eğitim faaliyeti, proje uygulama, ürün geliştirme vb… projeler ile başvuru yapılabilir.

 • Projelerin yaratıcı ve özgün olması, yüksek etki potansiyeline sahip olması, katılımcı ve sürdürülebilir olması gerekmektedir.
 • Yarışmacılar, Proje Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalı, istenen yazılı ve görsel dokümanları başvuru formuna eklemelidir.
 • Yarışmacılar, en fazla 2 (iki) proje ile başvuru yapabilecektir.
 • Başvuru Formu ve ekleri; Yarışma Takviminde belirtilen süre içindebursa.bel.tr web sayfası üzerinden online başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuru yapacakyarışmacıların proje çalışmalarının 2020-2021 yılları arasında tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Projeyi anlatan en az 2 dakikadan, en fazla 5 dakikadan oluşan bir sesli videonun hazırlanması zorunludur. Bu videoda, projeye dair temel bilgiler; başvuran kurum/kuruluş adı, projenin adı, projenin başlama tarihi, projenin bitiş tarihi veya bitmesi planlanan tarihi, projenin bütçesi ve bu bütçenin kaynakları, projenin amacı ve önemi, projenin sürdürülebilir bir proje olup olmadığı, projenin özgünlüğü, projenin neden ödüllendirilmesi gerektiği anlatılacaktır.
  • Hazırlanacak videoda, yukarıda bahsedilen mecburi bilgilerin dışında uygun görülen diğer hususlardan bahsedilebilir. Ayrıca, proje anlatımını destekleyici başka videolar, görseller, sunumlar ve tanıtıcı metinler eklenebilir. Bu video, değerlendirme aşamasında seçici kurul için en önemli materyallerden biri olacaktır.
  • Tanıtım videosu, profesyonel montajlanmış bir çalışma olabileceği gibi, herhangi bir kamera karşısında çekilen amatör bir çalışma (çekimin kalitesi, videonun algılanmasında olumsuz etkiler oluşturmadığı sürece) olabilir. Önemli olan, projenin açık ve sade bir şekilde anlatılmasıdır. Video çalışmasının amatör veya profesyonel olması, değerlendirme aşamasında olumlu veya olumsuz bir etki oluşturmayacaktır.
  • Hazırlanacak videonun teknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
   • Video, sıkıştırılmamış mov veya mp4 formatında veya sıkıştırma kullanılacaksa da güncel formatlarda işlenmelidir. Sıkıştırılmış videodaki ses formatı ise mp3 veya aac olarak seçilmelidir.
   • Videodaki görüntü en az 640×480 px boyutunda, 25 fps frekansında ve 2000 kbps çözünürlüğünde (bitrate) olmalıdır. Videodaki ses en az 128 kbps, 44.100 khz ve 2 kanal stereo özelliklerinde olmalıdır.
   • Videolardaki görüntü ve ses kalitesi, anlaşılmazlığa ve karışıklığa mahal vermemelidir. Anlam karmaşasına neden olabilecek konular değerlendirme dışı bırakılacaktır.
   • Yarışmaya katılan kurum / kuruluşlar, bulunmasında yarar gördüğü diğer dijital materyalleri başvuru sırasında ayrıca CD / Flash bellek ile yarışma sekreteryasına iletebilir.
   • Tüm dosyaların, bütün bilgisayarlarda açılabilecek genel (standart) formatlarda olmasına özen gösterilmelidir.
 • Yarışmaya katılacak kurum, kuruluş ve işletmeler; Başvuru Formu ve ekine koyacakları evraklar için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerinin yarışma kapsamında işlenmesini kabul eder. Kişisel bilgileriniz; yarışma kayıtlarının yapılabilmesi, yarışma ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi, yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi, yarışma ile ilgili istatistiklerin oluşturulabilmesi ve proje yayınlarının hazırlanması amaçlarıyla işlenecek ve kullanılacaktır.

ÖDÜLLER

 • Her kategoride, dereceye girenlere ödül plaketi ve hediye tablo takdim edilecektir.
 • Her kategoride, dereceye girenlerin isimleri billboardlarda ve çeşitli tanıtım mecralarında duyurulacaktır.
 • Eğitim Kurumları (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel eğitim öğretim okul/kurumları) kategorisi için; birincilik ödülü 40 bin TL’ye kadar, ikincilik ödülü 30 bin TL’ye kadar, üçüncülük ödülü 20 bin TL’ye kadar ayni destek sağlanacak olup, kazanan okulların belirtilen maddi tutar kadar ihtiyaçları Belediyemiz tarafından karşılanacaktır.

 

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU ve DEĞERLENDİRME:

 • Yarışma Seçici Kurulu, Yarışma Danışma Kurulu’nu oluşturan kurumların belirlediği temsilcilerden oluşmaktadır.
 • Yarışmaya katılan projeler, Yarışma Seçici Kurulu tarafından, başvuru formu ve ekleri bazında incelenerek ön elemeye tabi tutulacaktır.
 • İkinci aşamada, proje faaliyetlerine yönelik, Yarışma Seçici Kurulu tarafından, ihtiyaç halinde yerinde incelemeler yapılacaktır.
 • Yarışma Seçici Kurulu, proje değerlendirme kriterlerinin yer aldığı Değerlendirme Formuna göre her kategori için ayrı ayrı olarak başvuruları değerlendirecektir.
 • Değerlendirme sonucunda; her kategori için birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerini kazanan yarışmacılar belirlenecektir. Sanayi kategorisinde yer alan 4 grup için ise sadece birincilik derecesini kazanan yarışmacı belirlenecektir.
 • Yarışma sonuçları, Haziran ayında Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ödül Töreninde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

YARIŞMA DANIŞMA KURULU

Yarışma dönemi boyunca; hedef kitlenin belirlenmesi, proje içeriklerinin değerlendirilmesi, katılımcıların yönlendirilmesi, vb konularda destek alınmak üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşların katılımı ile Proje Danışma Kurulu oluşturulacaktır:

 1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
 2. Bursa Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
 3. Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 4. Bursa Uludağ Üniversitesi
 5. Bursa Teknik Üniversitesi
 6. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
 7. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
 8. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanlığı

YARIŞMA SEKRETERYASI ve İLETİŞİM:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Kontrol ve İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı

Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No:1, A Blok, Kat:3   Osmangazi / BURSA

www.bursa.bel.tr

Telefon: 444 16 00 / 716 2010 / 716 2014

Faks: 716 2060

e-posta: cevreodulleri@bursa.bel.tr 

 

Yarışma İlan Tarihi : 10.02.2022

Son Başvuru Tarihi: 06.05.2022

Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi:01.06.2022 sonuçlar web sayfasından yayınlanacaktır.

ONLİNE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ