BURSA HANLAR BÖLGESİ ÇARŞIBAŞI KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI TAKVİMİ GÜNCELLENMİŞTİR.

 

“Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması”  TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliğine dayanılarak   “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” çerçevesinde ulusal, serbest, kentsel tasarım proje yarışması olarak açılmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan Kamu Kurumunda Yürütülecek iş ve işlemlere ilişkin genelgeler ve yarışmacılardan yazılı olarak ulaşan talepler doğrultusunda yarışma takvimi güncellenerek, “Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışması”nda projelerin teslim tarihi “15 OCAK 2021″ olarak belirlenmiştir. Zeyilname, idarenin yarışmayla ilgili web sitesinde ve resmi gazetede yayınlanacaktır.