Safiyüddin ERHAN

1954’te Bursa’da doğdu. Köklü bir aileden gelen Erhan, Eşrefoğlu Rumî’nin torunlarındandır. Ailesindeki tanınmış hattatlardan hat sanatını öğrendi ve Bursa’daki eski ahşap binaların onarım ve restorasyon işlemine başlayıp kendini tümüyle bu alana vakfetti. Bursa Üftade Asitanesi, Şabanî Hacı Şevki Zaviyesi, Sütlüce Elif Efendi Sadî Dergâhı, Tophane’de Kâdirî Asitanesi, Eyüp Nişanca Sivasîler Türbesi gibi pek çok eserin ihyasında bulundu. Ayrıca Bursa ve İstanbul’da pek çok mezar taşının kaybolmasına mani olmuş bir kültür hazinesidir. Bursa’ya ek olarak İstanbul’da bulunan vakıf binalarının bakımıyla da bizzat ilgilenen ve çalışmaları koordine eden Erhan, Bursa Numaniyye Dergâhı’nın sekiz nesildir devam eden geleneğinin son temsilcisi olmakla birlikte; müze ve benzeri mekânlardaki eserlerin korunmasıyla da ilgilenmekte, Bursa’da medfun bulunan önemli zatların türbelerinin ve mezar taşlarının bayındır hale getirilmesi ile görsel arşiv-dokümantasyon çalışmalarını sürdürmektedir.