Mithat KIRAYOĞLU

1951 yılında Bursa’da doğdu. Öğrenimine Bursa Osmangazi İlkokulu’nda başlayıp İstanbul Erkek Lisesi’nde devam etti. Lise son sınıfta Bursa’ya dönerek 1968 yılında Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamlayıp meslek hayatına atıldı. Mesleki yaşamında önemli projelerin içinde ve başında bulundu. Toplumsal yaşamda, başta Mimarlar Odası olmak üzere, çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Siyasi yaşamda yerel ve ulusal düzeyde önemli görevler üstlendi. Mimarlık, kentleşme, yerel yönetimler ve Bursa ile ilgili çok sayıda yazı, makale ve denemeleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlandı. Kuruluşundan bu yana ÇEKÜL Vakfı başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.