Doç. Dr. Sibel POLAT

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, 2002 yılında aynı fakültenin Mimarlık Bölümü’nden lisans derecelerini almıştır. Yüksek lisans (2005) ve doktora (2012) eğitimlerini, 2002 yılından beri çalıştığı Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2010-2011 yılları arasında YÖK Bursuyla Fransa’da Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville’de (ENSA-PB) davetli misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Eğitim-öğretim faaliyetleri yanında çeşitli bilimsel araştırma projelerinde ve kentsel-mimari tasarım projelerinde çalışmış, ulusal/uluslararası akademik ortamlarda yayınlar üretmiştir. Çalışma alanları mimari tasarım, kentsel tasarım, kamusal mekanlar, yer kimliği ve kentsel dönüşümdür.