Doç. Dr. Serdar KAYA

1977 yılında Elazığ’da doğdu. İlkokul, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 2000 yılında İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünden Bölüm birincisi olarak, 2002 yılında da İTÜ Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2003 yılında İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programını “Kentsel Mekan Zenginliğinin Kaos Teorisi ve Fraktal Geometri Kullanılarak Değerlendirilmesi” başlıklı tezle tamamladı. 2008 yılında TÜBİTAK bursu ile University College London’da “Centre For Advanced Spatial Analysis” araştırma merkezinde misafir araştırmacı olarak bir yıl görev aldı. 2010 yılında da İTÜ Fen bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programını “Kentsel Dokunun Dinamik Yapısının Analizine Yönelik Sayısal Yöntem Önerisi” başlıklı tezi tamamlayarak doktor unvanı aldı. 2005 yılında İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim kadrosuna katılan H. Serdar Kaya, halen İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde öğretim üyesi olarak Kentsel Tasarım, Planlamada kantitatif yöntemler ve İleri planlama teknikleri konularında eğitim vermektedir. Kentsel tasarımda sayısal yöntemler ve morfoloji alanında ulusal ve uluslararası yayınları, kentsel tasarım yarışmalarında ödülleri ve bir ulusal patentli ürünü bulunan H. Serdar Kaya, yerleşme dokularının matematiksel yöntemlerle analizi, simülasyonu ve tasarımına yönelik bilimsel araştırmalara, tasarım ve uygulama projelerine devam etmektedir.