Doç. Dr. Aysun ÇELİK ÇANGA

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde (1987), Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Sırası ile Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nde akademik çalışmalar yapmış, Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde bulunmuş, bilimsel araştırma projelerinde yürütücü/danışmanlık/araştırmacı görevleri yapmış, yurt içi ve yurtdışında yayınlar üretmiş, ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sunmuş, peyzaj tasarım projelerinde görev almış ve çeşitli idari görevlerde bulunmuştur. Çalışma alanları; Peyzaj Planlama, Kentsel Peyzaj Tasarımı, Bitkisel Tasarım, Turizm ve Rekreasyon Planlamadır.