Alp KAYA

1973 yılında Yalova’da doğdu. 1977 yılında babasının memuriyeti sebebiyle Bursa’da ikamet etmeye başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladıktan sonra 1991 yılında Ankara, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’ne başladı. 1996 yılında mezuniyetinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda uzmanlaştı. 2005 yılına kadar bu kurumda faaliyet gösterdikten sonra, 2005 yılından 2010 yılına kadar Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, 2010 yılından günümüze kadar ise Serbest Şehir Plancısı olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Şu an aktif olarak Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı olarak görevini yürütmektedir.