YARIŞMANIN ADI

Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen, ulusal, serbest ve tek aşamalı bir tasarım yarışmasıdır.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Deprem Risk ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı

Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Bu yarışmanın konusu, Bursa Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanında kalan kentsel dış mekânlarda (bulvarlar, park ve meydanlar, yaya yolları, kentsel arayüzler vb.) kullanılacak kent mobilyalarının tasarlanmasıdır. Yarışmacılardan aşağıda belirtilen kent mobilyalarını tasarlamaları beklenmektedir:

 • Oturma Elemanı
 • Aydınlatma Elemanları
  • Bollard
  • Yüksek Aydınlatma (Yaklaşık 3,5-4 metre aralığında olmalıdır.)
 • Atık Birimleri
  • Çöp Kutusu
  • Geri Dönüşüm Kutusu
 • Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları
  • Yayalara Yönelik Bilgi Panosu
  • Şehir Haritası ve Yönlendirme Levhası
 • Sınır Elemanları
  • Korkuluk
  • Park Stoperi
 • Saksı Birimi (Diğer ürünler ile entegre olarak da tasarlanabilir.)

 

Videolar

Hanlar Bölgesi

UNESCO

Yarışma İlan Tarihi 21 Haziran 2021
Soru Sormak İçin Son Tarih 12 Temmuz 2021
Cevapların İlanı 27 Temmuz 2021
Projelerin Elden Teslimi İçin Son Tarih 22 Eylül 2021
Projelerin Kargo İle Son Teslim Tarihi 24 Eylül 2021
Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi 4 Ekim 2021
Yarışma Sonucu İlan Tarihi 19 Ekim 2021
Sergi / Kolokyum Tarihi ve Yeri Sonuç ilanı ile belirlenecektir.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Kübra GÜZELSESLİ
Yükseler GÖKTAŞ
Merve EKMEKÇİ
Dr. Doğan YAVAŞ
Necla YÖRÜKLÜ
Kenan ERDİNÇ
Veysel KAPÇAK

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN
Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR
Doç. Dr. Onur MENGİ
Dr. Arda Bülben YAZICI
Sertaç ERSAYIN
Kunter ŞEKERCİOĞLU
Emel BAŞ

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Haluk SEYREK
İsa Eren AKBIYIK
Prof. Dr. Deniz ÖZKUT
Ayşegül VURAL

RAPORTÖRLER

 • İlkay ASLAN, Mimar

Bursa Büyükşehir Belediyesi – Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

 • Nergis YILDIRIM, Y.Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı

Bursa Büyükşehir Belediyesi – Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

RAPORTÖR YARDIMCILARI

 • Ayşe KAYA, Şehir Plancısı

Bursa Büyükşehir Belediyesi – Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

 • M.Bünyamin UĞUR, Y.Mimar

Bursa Büyükşehir Belediyesi – Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

 • Zehra ERMAN, Mimar

Bursa Büyükşehir Belediyesi – Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

1.ÖDÜL 100.000 TL
2.ÖDÜL 60.000 TL
3.ÖDÜL 40.000 TL
1.MANSİYON 20.000 TL
2.MANSİYON 20.000 TL
3.MANSİYON 20.000 TL
TOPLAM SATIN ALMA ÖDÜLÜ* 20.000 TL

 

                                            

 

BURSA KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI

SORU VE CEVAPLAR

Sorular içeriklerine göre 5 ana başlık altında toplanmıştır:

A) EKİP VE KATILIMLA İLGİLİ SORULAR

B) RUMUZ, KİMLİK ZARFI VE ÖDÜLLE İLGİLİ SORULAR

C) ŞARTNAME EKLERİ İLE İLGİLİ SORULAR

D) TASARIMLARIN TESLİM ŞEKLİ VE YÖNTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

E) TASARIMLA İLGİLİ SORULAR

A) EKİP VE KATILIM İLE İLGİLİ SORULAR 

SORU 1: Katılım şartlarında öğrencilerinin olmaması ve sınırlı meslek gruplarının olmasının amacı nedir? Hayal gücü ve tasarımı neden kısıtlı gruba hak tanıyorsunuz? Gerekli sebepleri merakla bekliyorum.

CEVAP 1: Yarışma şartnamesinde, seçilen projelerin üretilebilirliği ve işlevselliği hususlarının önemi vurgulanmaktadır. Bu bağlamda tasarım önerilerinin, tanımlanmış meslek grupları profesyonelleri tarafından çözümlenmesinin uygun olduğu öngörülmüştür. Yarışmaya katılım koşulları şartnamede detaylı olarak tanımlanmıştır. Belirtilen meslek grupları dışındakiler, danışman ve yardımcı olarak ekibe dahil olabilirler.

 

SORU 2: Yarışmaya mimarlık- iç mimarlık “öğrencileri” de katılabilmekte midir acaba?

CEVAP 2: Yarışma Şartnamesinin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde yarışmaya katılacakların yerine getirmesi gereken koşullar belirtilmiştir. Buna göre; öğrenciler yarışmaya müellif üye olarak katılamazlar ancak yardımcı olarak ekipte yer alabilirler.

 

SORU 3: T.C. Üniversitelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama veya İçmimarlık veya Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Lisans Programlarında okumakta olan öğrenciler de ekipte yer alabilir mi?

CEVAP 3: Bkz. Cevap 2

 

SORU 4: Biz Mimarlık Fakültesinde 2. sınıfa geçtik. Ekip olarak yarışmaya katılmak istiyoruz. Yarışmaya öğrenci kategorisinden katılım sağlanıyor mu acaba?

CEVAP 4: Bkz. Cevap 2

 

SORU 5: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  Endüstriyel Tasarım öğrencisiyim. Aynı zamanda İç Mimarlık ve Çevre Tasarımından yan dal yapıyorum. 4. sınıfa geçmiş bulunmaktayım. Yarışma şartnamesini okuduğumda yazılı bölümlerde “mezun olmak” ibaresi bulunuyordu. Üniversite öğrencisi olduğum için yarışmaya katılma durumum söz konusu değil mi?

CEVAP 5: Bkz. Cevap 2

 

SORU 6:  “T.C. Üniversitelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği veya Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama veya İçmimarlık veya Peyzaj Mimarlığı Bölümleri Lisans Programlarından mezun olmak” yarışma katılım maddesine göre, Endüstriyel Tasarım 4. Sınıfı tamamlamış olmam ama diplomalarımız henüz basılmamış olması durumunda yarışmaya katılabilir miyim?

CEVAP 6: Yarışma Şartnamesinin “11- Yarışmacılardan İstenenler” bölümü gereği projelerle birlikte teslim edilecek olan kimlik zarfının içinde T.C. Üniversitelerinin Mimarlık veya Şehir ve Bölge Planlama veya İçmimarlık veya Peyzaj Mimarlığı Bölümleri mezunları için ilgili oda üyelik tanıtım belgeleri; T.C. Üniversitelerinin Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri mezunları için de mezuniyet belgesi (Noter onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış barkod numaralı ve QR kodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi) bulunması zorunludur. Elden teslim için son tarih olan 22 Eylül 2021 tarihinde mezuniyet belgesinin hazır olması durumunda yarışmaya katılımınızda bir sakınca bulunmamaktadır.

 

SORU 7: Merhaba, ben Çevre ve Şehircilik Kocaeli İl Müdürlüğünde mimarım, yarışmaya katılmama engel teşkil eder mi?

CEVAP 7: Yarışma Şartnamesinin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde yarışmaya katılacakların yerine getirmesi gereken koşullar belirtilmiştir. Buna göre; mimarlar TMMOB’a bağlı ilgili meslek odasına üye olmak, meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak ve madde 8’de belirtilen diğer koşulları sağlamak kaydıyla yarışmaya katılabilirler. Kamu kurumunda çalışan mimarların yarışmaya katılmasında, yarışma şartnamesi açısından bir engel bulunmamaktadır.

 

SORU 8: Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması’na mimarlar katılabiliyor mu? Şartname içerisinde sadece ‘Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım veya Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri lisans programı mezunları için Mezuniyet Belgesi örneği’ ibaresi mevcut.

CEVAP 8: Yarışma Şartnamesinin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde yarışmaya katılacakların yerine getirmesi gereken koşullar belirtilmiştir. Buna göre; mimarlar TMMOB’a bağlı ilgili meslek odasına üye olmak, meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak ve madde 8’de belirtilen diğer koşulları sağlamak kaydıyla yarışmaya katılabilirler.

 

SORU 9: Yarışma şartnamesinin 8. maddesine göre; Mimar olarak tek kişi yarışmaya katılım sağlayabilir mi?

CEVAP 9: Yarışma Şartnamesinin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde yarışmaya katılacakların yerine getirmesi gereken koşullar belirtilmiştir. Buna göre; yarışmaya tek başvuruyla, bireysel veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Mimarlar TMMOB’a bağlı ilgili meslek odasına üye olmak, meslekten men cezalısı durumunda bulunmamak ve madde 8’de belirtilen diğer koşulları sağlamak kaydıyla yarışmaya katılabilirler.

 

SORU 10: Yarışmaya başvurup katılmak için hangi linke ya da siteye girmeliyim, ben sitenizde hiç bir link bulamadım. Yoksa bir merkezi var mı?

CEVAP 10: Yarışma Şartnamesinin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümünde yarışmaya katılacakların yerine getirmesi gereken koşullar ve “10- Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler” bölümünde yarışma ile ilgili dokümanlar belirtilmiştir. Buna göre; yarışmaya katılacakların 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yarışma bedeli “Bursa Kent Mobilyası Tasarım Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile idareye ait banka hesabına veya tahsilat veznelerine yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri yarışma e-posta adresine (bursakentmobilyalari@bursa.bel.tr) gönderilecektir. Ekip olarak katılanlardan birinin bunu yerine getirmesi yeterlidir. Yarışmaya kayıt için son tarih, yarışma takviminde projelerin elden teslimi için son tarih olarak belirlenen 22 Eylül 2021’dir. Katılımcılar, “Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması” şartnamesi ve diğer dokümanlarına yarışmanın web sayfasından (yarismalar.bursa.bel.tr) ulaşabilecektir.

 

SORU 11:  Madde 8 “şartname alıp yarışma raportörlüğüne ismimi ve bilgilerimi bildirmek” kısmını anlamadım. Şartnameyi nereden alacağım? Yarışma raportörlerine bu mail adresinden mi bildirmeliyim? Bunu ne zamana kadar yapmalıyım?

CEVAP 11:  Bkz. Cevap 10

 

SORU 12: Şartnamenin 8. maddesinde birden fazla proje ile katılınabilir mi? Katılınırsa katılım ücreti yine aynı mı?

CEVAP 12: Yarışma Şartnamesinin “8- Yarışmaya Katılım Koşulları” bölümü gereği yarışmaya tek başvuruyla katılım sağlanabilir.

 

         B) RUMUZ, KİMLİK ZARFI VE ÖDÜLLE İLGİLİ SORULAR  

SORU 13: Yarışma şartnamesi madde 15, paftalarda kendi ismimi saklamam mı gerekiyor? Yoksa hiç yazmamam mı gerekiyor? Kimlik zarfını bu yüzden mi kullanacağız, ismimi saklamak için mi?

CEVAP 13: Yarışma Şartnamesinin “15- Yarışmacıların Uymak Zorunda Olduğu Esaslar” bölümü gereği, projeler üzerinde eser sahibini tanıtan bir yazı, işaret vb. bulunması durumunda, tasarım jüri kararı ile yarışmadan çıkarılacaktır. Yarışmacının kimliğine ilişkin tüm belgeler Kimlik Zarfı içinde yer almalıdır.

 

SORU 14: Madde 12, rumuz kullanmalıyız sanırım ama kullanacağım sayı varsayıyorum 13579 olacak ama ya başkası da bu sayıyı kullanıyorsa o zaman nasıl ayırt edilecek?

CEVAP 14: Teslim alınan tüm başvurular yarışma raportörlüğü tarafından ayrıca numaralandırılacak olup; değerlendirme aşamasında aynı rumuzu kullanan yarışmacıların ayırt edilmesinde bir sorun yaşanması söz konusu değildir.

 

SORU 15: Toplam satın alma ödülü 20.000 TL dipnot düşülmüştür. Bu kazananın proje satın alma ücreti mi?

CEVAP 15: Satın alma ödülü, jüri tarafından gerekli görülmesi durumunda, yarışmada derece alan projelere ek olarak, beğenilen ancak ödül ve mansiyona değer görülmeyen projelere özendirme amacıyla verilecektir. Toplam satın alma ödül miktarı olan 20.000 TL, satın alma ödülü verilecek olan proje sahiplerine eşit olarak paylaştırılacaktır.

 

        C) ŞARTNAME EKLERİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 16: Tarihi hanlar bölgesinin yer aldığı vaziyet planı paylaşılacak mıdır?

CEVAP 16: Yarışma dokümanları arasında Bursa’nın tarihi ve modern bölgelerinden çeşitli fotoğraflar yer almakta olup; ayrıca Hanlar Bölgesi vaziyet planı paylaşılmayacaktır.

 

SORU 17: Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi istenilenler arasında, bu sözleşmeyi mimarın imzalaması zorunlu mudur? Yoksa projeyi gerçeğe dökecek mobilya firmasıyla alakalı bir durum mudur? Bu sözleşmeyle ilgili ayrıntılı açıklama yapar mısınız?

CEVAP 17: Yarışma şartnamesinin “22- Ödül Kazananlara İşin Verilme Biçimi” bölümünde yarışma sonrasında ödül kazanacak proje müelliflerine farklı kent mobilyalarına ait proje veya uygulama kontrollüğü yaptırılmasına ilişkin detaylar belirtilmiştir. Şartname ekinde yer alan Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi, belirtilen şekilde bir hizmet alımı yapılması durumunda idare ve proje müellifi arasında imzalanacak olan tip sözleşme olup; bilgi amacıyla yarışma dokümanlarına eklenmiştir. Yarışmaya katılım için söz konusu sözleşmenin imzalanması gerekmemektedir.

 

         D) TASARIMLARIN TESLİM ŞEKLİ VE YÖNTEMİ İLE İLGİLİ SORULAR

SORU 18: Projemi dijitalden çizdim kabul olur mu? Yoksa kâğıt üzerinden de çizmem gerekir mi?

CEVAP 18: Yarışma Şartnamesinin “11- Yarışmacılardan İstenenler” bölümü gereği yarışmacılar, basılı olarak 10 adet A1 pafta ve 1 adet A3 albüm; dijital olarak ise 1 adet CD/DVD veya USB bellek aygıtı teslim edecektir. Dijital ortamda teslim/başvuru yapılmayacaktır.  Proje ve ekleri, yarışma takviminde belirtilen son teslim tarihine kadar elden imza karşılığı veya posta veya kargo ile teslim edilebilir. Yarışma Şartnamesinin “19- Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları” bölümünde tasarımların teslim yöntemi ile ilgili detaylar belirtilmiştir.

 

SORU 19: Proje teslimlerinde posta gönderimi var mı?

CEVAP 19: Yarışma Şartnamesinin “19- Tasarımların Teslim Yeri ve Şartları” bölümünde tasarımların teslim yöntemi ile ilgili detaylar belirtilmiştir. Buna göre; tasarımlar elden teslim edilebileceği gibi posta veya kargo ile de teslim edilebilecektir. Kargo veya posta ile yapılan teslimlerde, kargoya verildiğini gösteren makbuzun kopyası, projelerin elden teslimi için son tarih olan 22 Eylül 2021 günü saat 19.00’a kadar yarışma e-posta adresine (bursakentmobilyalari@bursa.bel.tr) gönderilecektir. Kargo veya posta makbuzlarında yarışmacılara ait 5 rakamlı rumuzun da bulunması gerekmektedir. Yarışma takviminde projelerin kargo ile son teslim tarihi olan 24 Eylül 2021 günü saat 17.00’a kadar belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlardan ve kargoda oluşabilecek hasarlardan idare sorumlu değildir.

 

SORU 20: Şartnamede yer alan 10 pafta sert zemin üzerine yapılacak olan A1 teslim şekli normal midir? Bu koşullarda israf değil midir? 10 paftadan az gönderim yapılırsa, yarışmacı yarışma dışı mı bırakılacaktır? Kaynaklarımızın git gide tükendiği bu dönemlerde yeniçağa ayak uydurularak teslimin dijital olarak yapılması daha doğru olmaz mıydı?

CEVAP 20: Yarışma şartnamesinin “11-Yarışmacılardan İstenenler” bölümü gereği, her yarışmacının 10 adet pafta ile katılım sağlaması beklenmektedir. Daha az sayıda pafta ile katılım şartnameye uygun değildir.

 

SORU 21: Yarışmada istenilen belgeler arasında 10 adet A1 pafta yazmaktadır. Bu maksimum olabilecek pafta sayısı mıdır?

CEVAP 21: Bkz. Cevap 20

 

SORU 22: Madde 11, A1 paftaların sergileneceği  sert zemin derken örneğin A1 boyutunda 10 adet mukavva ile mi göndermem gerekiyor paftaları?

CEVAP 22: A1 paftalar, foto blok vb. sert zemin üzerine basılmış veya yapıştırılmış şekilde teslim edilecektir.

 

SORU 23: Yarışma için tasarlanacak mobilyaların hangi formatla gönderilmesi bekleniliyor?

CEVAP 23: Yarışma Şartnamesinin “11.2- Paftalar” bölümünde belirtildiği şekilde, paftalar yatay, A1 boyutunda ve 10 adet hazırlanacak ve sergilemeye uygun sert bir zemin üzerine basılmış veya yapıştırılmış olarak teslim edilecektir.  Yarışmacı tarafından baskı olarak teslimi yapılan tüm çizim, rapor ve (varsa) animasyon/video, üzerinde rumuz yazılı CD/DVD ya da USB bellek aygıtı ortamında ayrıca teslim edilecektir. Sunum paftaları dijital kopyaları en az 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış JPEG veya PDF formatında olmalıdır.

 

         E) TASARIMLA İLGİLİ SORULAR  

SORU 24: Yarışmacılardan, verilen mobilya türlerinin hepsine tasarım yapılması mı beklenmektedir?

CEVAP 24: Yarışmacılar, Yarışma Şartnamesinin “5- Yarışmanın Konusu” bölümünde belirtilen aşağıdaki kent mobilyalarının tamamını tasarlayacaktır:

 • Oturma Elemanı
 • Aydınlatma Elemanları
 • Bollard
 • Yüksek Aydınlatma (Yaklaşık 3,5-4 metre aralığında olmalıdır.)
 • Atık Birimleri
 • Çöp Kutusu
 • Geri Dönüşüm Kutusu
 • Bilgilendirme ve Yönlendirme Elemanları
 • Yayalara Yönelik Bilgi Panosu
 • Şehir Haritası ve Yönlendirme Levhası
 • Sınır Elemanları
 • Korkuluk
 • Park Stoperi
 • Saksı Birimi (Diğer ürünler ile entegre olarak da tasarlanabilir.)

 

SORU 25: “Madde – 11: Yarışmacıdan İstenenler” Şartnamenin bu bölümünde “Fotogerçekçi üç boyutlu görseller Bursa’nın tarihi ve modern bölgelerinden iki farklı kentsel dış mekânın fotoğrafları üzerinde yerleştirilmiş şekilde sunulacaktır” denmektedir. Bu cümleden modern ve tarihi olmak üzere 2 ayrı çalışma alanı seçmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla istenen kent mobilyalarını tasarlarken tarihi doku için ayrı modern doku için ayrı tasarımlar mı düşünülmeliyiz yoksa tasarlanan tek bir kent mobilyası ailesinin 2 ayrı dokuya nasıl adapte edileceğini mi göstermeliyiz?

CEVAP 25: Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışmasının amacı; kentin özgün kimliği ve gelişme dinamikleri bağlamında kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan, kent bütününde kullanılabilen, mevcut dokuya adapte edilebilen kent mobilyaları elde etmektir. Bu nedenle yarışmacılardan tarihi doku için ayrı, modern doku için ayrı tasarım beklenmemektedir. Ancak yer alacağı ortamın bağlamına ve tarihi dokunun değerlerine göre adapte edilebilen çözümlere imkan sağlayan yaklaşımlar takdirle karşılanacaktır. Yarışmacılardan istenen, tasarladıkları ürün ailesini idare tarafından verilen veya yarışmacı tarafından belirlenen Bursa’nın tarihi ve modern bölgelerinden ayrı ayrı olacak şekilde iki farklı kentsel dış mekanın fotoğrafları üzerine yerleştirerek sunmasıdır.

 

SORU 26: Tasarımların nasıl konumlandığını göstermek üzere 2’den fazla çalışma alanı seçebilir miyiz?

CEVAP 26: Yarışma Şartnamesinin “11- Yarışmacılardan İstenenler” bölümü gereği yarışmacılar tarafından en fazla 10 adet A1 pafta teslim edilebilecek olup; pafta sayısını aşmamak kaydıyla ikiden fazla çalışma alanı seçilebilir.

 

SORU 27: Madde – 5: Yarışmanın Konusu Şartnamenin bu bölümünde istenen kent mobilyaları tasarımları belirtilmektedir. Belirtilen kent mobilyalarına ek olarak Bursa ilinin ve seçtiğimiz çalışma alanlarının ihtiyaçlarına yönelik ilave kent mobilyası tasarlayabilir miyiz, yoksa sadece istenen kent mobilyaları ile mi sınırlı kalmalıyız?

CEVAP 27: Yarışmacıların, Yarışma Şartnamesinin “5- Yarışmanın Konusu” bölümünde belirtilen kent mobilyalarının tamamından birer adet tasarlamaları gerekmektedir. Bunlara ek olarak ürün ailesinin parçası olabilecek farklı kent mobilyaları tasarlamak, sunum için belirlenen 10 adet A1 pafta sayısını aşmamak kaydıyla, yarışmacının tercihine bırakılmıştır.

 

SORU 28: Oturma Elemanları, Aydınlatma Elemanı, Atık Birimleri vs… tasarım ürünlerinin her birinden birkaç alternatif hazırlama zorunluluğu var mı? Birer ürün yeterli mi?

CEVAP 28: Bkz. Cevap 27

 

SORU 29: Su ürünü olacak mı?

CEVAP 29: Bkz. Cevap 27

 

SORU 30: Zemin tasarlanacak mı?

CEVAP 30: Yarışma Şartnamesinin “5- Yarışmanın Konusu” bölümünde yarışmacılardan tasarlamaları beklenen kent mobilyaları belirtilmiştir. Zemin tasarımı yapılması yarışma kapsamında bulunmamaktadır.

 

SORU 31: Perspektifler ve patlamış perspektifler (en az 1 adet ürün ailesini bir arada gösteren perspektif) ifadesi yer almakta, dolayısıyla 1 paftada tüm mobilyaların tasarımı birlikte mi sunulacaktır? Ya da gruplandırma hangi ölçütlere göre yapılacaktır? Ürün sayısı sınırı var mıdır? Tasarımcıya mı bırakılmıştır?

CEVAP 31: Yarışmacılardan 1 paftada tüm mobilyaların birlikte sunulması beklenmemektedir. Yarışmacının, tasarım fikrini ve özelliklerini en iyi anlatabileceği en az 1 adet ürün ailesini bir arada gösteren perspektif hazırlaması istenmektedir. Dolayısıyla, gruplandırma tasarımcının tercihine bırakılmıştır.

 

SORU 32: Foto-gerçekçi üç boyutlu görseller (İdare tarafından verilen veya yarışmacı tarafından belirlenen Bursa’nın tarihi ve modern bölgelerinden iki farklı kentsel dış mekânın fotoğrafları üzerinde yerleştirilmiş şekilde sunulacaktır.) ifadesi yer almakta, dolayısıyla yarışmacı tarafından seçilen herhangi bir bölgede herhangi bir kent mobilyası mı tasarlanacaktır? Tüm kent mobilyaları Bursa’nın hem tarihi hem de modern bölgelerinin fotoğrafları üzerinde yerleştirilmiş şekilde sunulacaktır?

CEVAP 32: Yarışmacılardan, tasarladıkları tüm kent mobilyalarını (ürün ailesini) Bursa’nın hem tarihi hem de modern bölgelerinden belirlenecek iki farklı kentsel dış mekanın fotoğrafları üzerine yerleştirerek sunması beklenmektedir.

 

SORU 33: Şehir meydanı tasarlanıp mobilyaların yerleştirilmesi mi beklenmektedir?

CEVAP 33: Yarışmacılardan şehir meydanı tasarlamaları beklenmemektedir. Yarışmacılar, tasarladıkları kent mobilyalarını teknik çizimler haricinde,  foto- gerçekçi üç boyutlu görseller ile yarışmacı tarafından belirlenecek Bursa’nın tarihi ve modern bölgelerinden ayrı ayrı olacak şekilde iki farklı kentsel dış mekanın fotoğrafları üzerine yerleştirerek sunacaktır.

 

SORU 34: Yarışma şartnamesinin 5. maddesine göre; Oturma elemanı, Aydınlatma elemanı, Atık birimi, Bilgilendirme ve yönlendirme elemanı ve Saksı birimi bazı alanlarda kompleks bazı alanlarda da sadece oturma elemanı vs. gibi tasarlanabilir mi?

CEVAP 34: Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışmasının amacı; kentin özgün kimliği ve gelişme dinamikleri bağlamında kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan, kent bütününde kullanılabilen, mevcut dokuya adapte edilebilen kent mobilyaları elde etmektir. Yarışma şartnamesinin “6- Değerlendirme Kriterleri” bölümünde belirtilen kriterler doğrultusunda önerilen ürün ailesi tasarımlarının farklı kombinasyonlarla birleşerek çeşitli ölçeklerdeki kentsel dış mekanların ihtiyaçlarına çözüm önerileri getirmesi beklenmektedir.

 

SORU 35: Yarışma şartnamesi içerisindeki fotoğraflar dışında da alan belirlenebilir mi?

CEVAP 35: Yarışma Şartnamesinin “11- Yarışmacılardan İstenenler” bölümü gereği foto-gerçekçi üç boyutlu görseller idare tarafından verilen fotoğraflar üzerinde yerleştirilebileceği gibi, yarışmacı tarafından belirlenecek kentsel dış mekânın fotoğrafları üzerine de yerleştirilebilecektir. Ancak bu fotoğrafların Bursa’nın tarihi ve modern bölgelerinden iki farklı kentsel dış mekânın fotoğrafı olması beklenmektedir.

 

SORU 36: Madde-5, Kentin farklı dokuya sahip noktalarına özel tasarım gerekeceğini düşünürsek, bir eleman için birden fazla tip tasarım yapılması uygun mudur?

CEVAP 36: Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışmasının amacı; kentin özgün kimliği ve gelişme dinamikleri bağlamında kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan, kent bütününde kullanılabilen, mevcut dokuya adapte edilebilen kent mobilyaları elde etmektir. Bu nedenle yarışmacılardan kentin farklı dokulara sahip alanları için farklı tip kent mobilyası tasarımı yapılması beklenmemektedir.

Sonuçlar

BURSA KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI

ÖDÜL KAZANAN PROJE SAHİPLERİ

1.ÖDÜL           

Yunus Emre ALAÇ- Mimar, Müellif, Ekip Lideri

Sefa ÇELİK- Mimar, Müellif

Mehmet KÖHSERLİ- Mimar, Yardımcı

Nagehan VANLIOĞLU- Mimar, Yardımcı

Yılmaz DEĞER- Mimar, Danışman

Enes DEMİR- Mimar, Yardımcı

 

2.ÖDÜL           

Yaprak Deniz YURT- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif, Ekip Lideri

Elif KADAYIF- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif

 

3.ÖDÜL           

Mustafa Fırat ANT- Endüstriyel Tasarımcı

 

1.MANSİYON

Başak BAKKALOĞLU- Mimar, Müellif, Ekip Lideri

Cemal ÇOBANOĞLU- Y. İçmimar, Müellif

Zehra Betül ATASOY- Dr. Mimar, Danışman

Doğukan BAYRAK- İçmimar, Yardımcı

Reşad ÇOBAN- Y. İçmimar, Yardımcı

Mehmet Engin DAL- Öğrenci, Yardımcı

 

2.MANSİYON

Çağrı DEMİRBAŞ- Endüstriyel Tasarımcı

 

3.MANSİYON

Mehra GEYLAN- Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Müellif, Ekip Lideri

Terlan Pelin ERTÜRK- Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Müellif

Serenay GÜRELLİ- Peyzaj Mimarı, Müellif

Gürkan GÜNEY- Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı, Müellif

 

SATIN ALMA

Mustafa Emre OLUR- Endüstriyel Tasarımcı, Müellif

Sevin COŞKUN- Şehir Plancısı, Danışman

 

SATIN ALMA

İbrahim ÖZVARİŞ- Mimar Şehir Plancısı

 

ÖDÜL KAZANAN PROJELER 

 1.ÖDÜL              

                                                              

 

2.ÖDÜL                                                       

                                    

 

3.ÖDÜL                                                                   

                         

 

 

1.MANSİYON                  

               

 

 

2.MANSİYON                              

                                                              

 

3.MANSİYON                                           

                                                 

 

SATIN ALMA                  

                                                                          

 

SATIN ALMA                                       

                                                     

JÜRİ TUTANAĞI 

BURSA KENT MOBİLYALARI TASARIM YARIŞMASI JÜRİ TUTANAĞI